Suomalaiset haluavat terveysperusteisia päätöksiä

Suomalaisista 53 prosenttia kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden verottamista kannattaa 58 prosenttia suomalaisista ja suolan verotusta 43 prosenttia suomalaisista. Tulokset selviävät SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustottumuksista.

Suomessa tuleekin ottaa käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen vero, joka puuttuisi liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin ja ohjaisi ihmisiä terveellisempien vaihtoehtojen pariin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kattojärjestö SOSTE ry ja useat muut alan järjestöt ovat esittäneet otettavaksi käyttöön terveysperusteista valmisteveroa, joka ottaisi sokerin lisäksi huomioon myös elintarvikkeiden suolan määrän ja rasvan laadun.

Kuluttajille terveysperusteinen verotus merkitsisi, että mitä enemmän sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa tuote sisältäisi, sitä enemmän se myös maksaisi suhteessa terveellisempiin vaihtoehtoihin. Verorasitus kasvaisi tuotteen sokeri- tai suolapitoisuuden tai kovan rasvan määrän kasvaessa. Tavoitteena olisi myös ohjata elintarviketuottajia valmistamaan vähäsokerisempia, vähäsuolaisempia ja rasvakoostumukseltaan terveellisempiä tuotteita. Verotuksen päämääränä olisi myös tukea väestöä kohti terveellisiä valintoja.

Samassa kyselyssä energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiaille kannatti peräti 83 prosenttia suomalaisista. Lapsia houkuttavien epäterveellisten juomien ja elintarvikkeiden mainonnan kieltoa kannatti jopa 69 prosenttia suomalaisista.

Energiajuomia markkinoidaan erityisesti nuorille ja opiskelijoille. Huolestuttavaa on, että jo ala- ja yläkouluikäiset käyttävät energiajuomia lähes säännöllisesti. Erityisesti myymälähenkilökunta on pannut huolestuneena merkille nuorten lisääntyneen energiajuomien käytön. Juomien piristävä vaikutus on saatu aikaan mm. kofeiinilla ja tauriinilla, jotka ovat lasten terveyden kannalta haitallisia. Ne aiheuttavat lapsilla esimerkiksi kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä, keskittymiskyvyn puutetta ja nukahtamisvaikeuksia.

Energiajuomien runsaaseen käyttöön liittyy monia muitakin riskejä, kuten ylipaino. Sokeripitoisesta energiajuomasta saa turhaa energiaa, mutta ei elimistölle tärkeitä ravintoaineita. Energiajuomat aiheuttavat muiden haittavaikutusten lisäksi hampaiden reikiintymistä sekä hammaseroosiota. Tarvitaankin vahvoja toimia, että alle 15-vuotiaiden lasten energiajuomien kasvava kulutus saadaan katkaistua ja että nuoret ja lapset suojataan energiajuomien aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Toimin eduskunnassa puoluerajat ylittävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän puheenjohtajana ja olemme ryhmän kanssa jättäneet toimenpidealoitteen terveysperustaisen veron käyttöönotoksi ja energiajuomien myynnin kieltämiseksi alle 15-vuotiailta.

Näille molemmille on paitsi vahvat kansanterveydelliset perusteet, mutta myös suomalaisten vahva tuki. Panostaminen terveempiin elintapoihin myös kaventaa tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Terveellistä pääsiäistä kaikille. Vietän ensi viikolla vapaaviikon ja palaan blogin pariin taas pääsiäisen jälkeen.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän puheenjohtaja