Suomessa vietetään aivoviikkoa jo 16:sta kertaa

Aivoviikko on kansainvälinen tapahtuma, jota vietetään noin 60 maassa. Sen taustalla on yhdysvaltalainen, vuonna 1950 perustettu, Dana-säätiö. Säätiö tuo esille aivotutkimuksen tärkeyttä ja edistysaskeleita sekä myöntää avustuksia aivotutkimukseen ja koulutukseen.

Suomessa aivoviikkoa on vietetty vuosittain viikolla 11 aina vuodesta 2006 alkaen.  Tämän vuoden aivoviikon teemana on ”Ajattele aivojasi, mieti muistiasi”.  Suomessa aivoviikkoa perinteisesti viettävät neurologisen vammaisjärjestöt, joihin myös Muistiliitto kuuluu.

Aivoviikolla halutaan muistuttaa aivoterveydestä huolehtimisen tärkeyttä ja sitä, että jokainen voi pitää huolta tästä ainutkertaisesta pääomastaan. Samalla pienenee riski sairastua moniin neurologisiin sairauksiin. Pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja jokaisella on avaimet omaan aivoterveyteen.

Aivoterveydestä huolehtiminen kannattaa läpi elämän – niin nuorena kuin vanhana, terveenä ja sairastuneena. Ja mikä mukavinta aivoterveydestä huolehtiminen ei vaadi suuria ponnistuksia, vaan se onnistuu tekemällä pieniä tekoja ja valintoja omassa arjessa.

Aivojen terveyttä voidaan tukea terveellisillä elämäntavoilla eli liikunnalla, terveellisellä ravinnolla, riittävällä unella ja päihteettömyydellä. Aivoja kannattaa myös haastaa esimerkiksi opettelemalla uusia asioita. Aivoterveyteen vaikuttavat myös työn tekemisen tavat ja olosuhteet. Jatkuva paineen alla työskentely ja lukuisat ärsykkeet ja työn katkokset eivät tee aivoille hyvää.

Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää aivoterveydelle. Kun vuorovaikutus ja yhteydenpito siirtyvät yhä enemmän verkkoon, ja korona-aikana myös etätyö on huomattavasti lisääntynyt, kasvoista – kasvoihin tapahtuvalle vuorovaikutukselle on entistä vähemmän tilaa. Aina ei muisteta, että etätyö ja verkossa tapahtuvat palaverit voivat olla aivoille kuormittavampaa kuin normaali, kasvotusten tapahtuva työskentely. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi etäpalaveri vaatii tarkkaavaisuuttamme koko ajan.

Työhyvinvoinnista – ja siis myös aivojen hyvinvoinnista – on huolehdittava myös etätöissä. Etätyössä on tärkeää huolehtia, että etäpalavereiden välillä on taukoja ja työpäivän keskellä noustaan riittävän usein liikkumaan tai pitämään taukojumppaa. Aivot voivat virkistyä myös esimerkiksi musiikin kuuntelusta ja raittiissa ulkoilmassa käymisestä. Työyhteisössä on hyvä sopia myös yhteisistä aamu- tai päiväkahveista, joiden aikana voidaan puhua muustakin kuin työasioista.

Aivot tarvitsevat myös lepoa ja palautumista. Aivot lepäävät silloin, kun teet itsellesi mieluisia ja mukavia asioita ja nautit elämästä.

 

-Merja Mäkisalo- Ropponen

kansanedustaja (sd)

Muistiliiton puheenjohtaja