Syyskuu on muistikuukausi – Muistiliitto kannustaa tekemään muistiystävällisiä tekoja

Mottoni on ollut jo vuosikausia Mahatma Gandhin ajatus: ”Ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.”. Jokainen meistä voi vaikuttaa ja olla muutosvoimana. Esimerkiksi se, miten puhumme muistisairaista ja muistisairauksista, kertoo muille asenteistamme. Mitä Sinä ajattelet muistisairauksista ja muistisairaista? Tiesitkö, että muistisairaudet eivät ole toivottomia sairauksia, sillä niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa tehokkaasti ja kuntouttaa. Tiesitkö, että muistisairaana on mahdollista elää hyvää elämää? Tiesitkö, että Suomessa on noin 195 000 muistisairasta ja jos jokaisella ajatellaan olevan esimerkiksi kaksi läheistä ihmistä, muistisairaudet koskettavat läheisesti yli puolta miljoonaa suomalaista? Tiesitkö, etteivät muistisairaudet ole vain ikäihmisten sairauksia? Suomessa arvellaan olevan noin 7 000 työikäistä muistisairasta.

Jokainen voi tehdä muistiystävällisiä tekoja ympäri vuoden. Nyt muistikuukauden aikana on hyvä pohtia, mitä ne voisivat omalla kohdallasi tarkoittaa. Tällainen teko voi olla esimerkiksi muistisairaan naapurin pyytäminen mukaan, kun käyt lähikioskilla tai haukkaamassa happea puistossa. Tai voit liittyä jäseneksi muistiyhdistykseen ja tulla vapaaehtoiseksi. Tekemistä riittää kaikille oman ajan ja kiinnostuksen puitteissa. Jos aikaa liikenee, voit antaa osaamistasi ja aikaasi läheiseen yhteisökotiin – käydä vaikka laulamassa tai juttelemassa. Vapaaehtoisuuden tapoja on yhtä monta kuin vapaaehtoisia. Tärkeä muistiystävällinen teko on myös tutustuminen muistisairauksiin ja niistä kertominen – olla viemässä myönteistä asennetta eteenpäin! Tässä oli vain muutama esimerkki siitä, minkälaisia muistiystävällisiä tekoja voit tehdä. 

Muistiliitto täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi haastamme Sinut jakamaan oma muistiystävällinen tekosi kuvan kera sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #muistiystävällinen. Viikolla 38 (17. – 23.9.) vietetään Muistiviikkoa, jonka aikana erityisesti toivomme mahdollisimman monen jakavan Facebook-, Instagram- ja Twitter-päivityksiä aiheesta ja levittävän viestiä! Mitä useampi tietää muistisairauksista, sitä vähemmän on turhia ja vääriä ennakkoluuloja.

Otetaan yhteiseksi tavoitteeksemme rakentaa muistiystävällistä Suomea! Muistiystävällisessä Suomessa on kaikkien hyvä asua! Kaikkein tärkeintä on oppia olemaan ihminen ihmiselle, aikuinen aikuiselle. Kukaan ei ole sairautensa näköinen, vaan jokainen on yksilöllinen persoona. Kohtaa muistisairas kuin kenet tahansa. 

Oikein hyvää Muistiviikkoa kaikille!

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja