Valvonta kuntoon lainsäädännöllä- ei enää normien purkamista

Viime kuukausien uutisointi ja valvontaviranomaiseen kohdistuva ennätyksellinen yhteydenottovirta kertovat erityisesti vanhuspalvelujen alennustilasta. Onkin syytä kysyä, missä ovat arvot ja toiminnan eettisyys? Näyttää siltä, että eurot puhuvat laatua enemmän.

Onneksi epäkohdat ovat nousseet julkisuuteen ja nyt niistä uskalletaan puhua aikaisempaa enemmän. Työntekijät ovat kertoneet, että heitä on peloteltu ja uhkailtu ja sen takia, he eivät aina ole uskaltaneet tuoda epäkohtia esille, vaikka heillä onkin sosiaalihuoltolain antama velvollisuus tehdä niin. Jotta lakia olisi helpompi noudattaa, tarvitaan lakiin määritellyt sanktiot työnantajalle, jos työntekijälle tulee vastatoimia lain mukaisesta ilmoituksesta. Jos työntekijät ovat tehneet epäkohtailmoituksen niin heitä tulisi kuulla työpaikalla ilman esimiehen läsnäoloa.

Aluehallintoviranomaisten valvontaresursseja on lisätty julkisuuteen nousseen kohun myötä, mutta edelleenkin resurssit ovat liian vähäisiä tarpeeseen nähden. Niukkoja resursseja on suunnattava ennalta ilmoittamattomiin valvontakäynteihin ennalta ilmoitettujen käyntien sijasta. Ennalta ilmoitetuilla käynneillä ei todellisuus aina paljastu. Ammattiliitto SuPer on havainnut esimerkiksi, että ennakkotieto tuo työvuoroon extramiehityksen. Jos henkilöstömitoituksen laskentapäiviä on ilmoitettu ennalta, tulos on saattanut olla todellisuutta parempi. Joissakin paikoissa käytetään myös omia mitoitusseurantoja, jotka poikkeavat THL:n seurannoista. Lisäksi yleisenä ongelman on se, että eri ammattiryhmien ja kouluttamattomien välistä työnjakoa hoidollisen tehtävien, kuten lääkehoidossa ja haavahoidossa ei noudateta, Kouluttamattomat työntekijät voivat olla riski asiakas- ja potilasturvallisuudelle.

Huolestuttavaa on myös se, ettei työnantajalta saada oikeaa työntekijämäärää selville ja usein tietoja kaunistellaan. Työvuorolistaan on saatettu merkata niin kutsuttuja haamuhoitajia eli henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa ole työpaikalla. Näitä voivat olla esimerkiksi hallinnon työntekijät. Tällöin kyseessä on asiakirjan väärentäminen tai väärän tiedon antaminen viranomaiselle, jotka molemmat ovat rikoslain mukaisesti rangaistavaa tekoja.

Aluehallintoviranomaiset kertovat, että epäkohtia on noussut esille myös varhaiskasvatuksessa. SuPerin havaintojen mukaan sivistyssektorin valvonta on heikossa kantimessa sekä Aluehallintovirastojen että kuntien osalta. Kunnat tuntuvat luottavan yksityisiin palveluntuottajiin melko kritiikittömästi.

Epäkohdat ovat tuoneet esille selkeästi sen, että henkilöstön määrästä ja laadusta on säädettävä lailla ja lain rikkominen on sanktioitava. Riittävän mitoituksen pitää sisältää hoitohenkilöstön ehdoton vähimmäistaso ja ottaa huomioon myös muutokset hoitoisuudessa ja esimerkiksi saattohoidon tarve. Tehy on vaatinut myös, että lainsäädännössä on varmistettava riittävä hoitotyön esimiesten määrä. Nykyinen mitoitussuosituksen laskentatapa on uudistettava ja sen käyttö yhtenäistettävä. Nyt joissakin paikoissa työnantajat ovat ryhtyneet käyttämään omia laskentakaavoja. Tehy on edellyttänyt myös, että mitoitukseen lasketaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät henkilöt.

Omavalvonta ei riitä toiminnan laadun varmistamisessa ja siksi viranomaisvalvontaa on tehostettava ja siihen saatava tiukemmat normit!

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Kommentit

  • Savon_arska

    Spekulointia, Antti Rinne tiesi ennen vaalipäivää Hussein Al-Taeen kirjoitukset, sekä valheet kirjoitusten kieltämisessä?

    Husseinin täytyi pysyä ehdokkaana, raistisuuden ilmitullessa se olisi vaikuttanut koko SDP:n tulokseen ja totuuden ilmitullessa persut olisi voittanut vaalit.

    Nyt vaan Antii Rinne, jäkättämään itselle kuten Sipilälle, vai eikö ole miestä?

  • Merja Mäkisalo-Ropponen

    Savon_arskan kommentti ei tainnut koskea tätä kirjoitusta!

Kommentointi on suljettu.