Vanhusten viikolla muistutetaan luonnon hyvinvointivaikutuksista

Sunnuntaina vietimme vanhusten päivää. Vanhustyön keskusliiton vuonna 1954 käynnistämää Vanhustenpäivää on perinteisesti vietetty lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko, eli kuluva viikko, on Vanhustenviikko.

Tänä vuonna teemana on ’Yhdessä luontoon’ eli tällä viikolla halutaan korostaa sitä, että jokaisella tulisi olla oikeus ulkoiluun ja myös luontokokemuksiin. Luonto antaa voimaa ihmiselle kaikkina vuodenaikoina. Neljä vuodenaikaa on meille suomalaisille suuri rikkaus! Suomessa luonto on lähellä, jopa kaupunkien keskusta-alueella. Luonnossa liikkuminen parantaa vastustuskykyä, alentaa stressihormonia ja verenpainetta. Luonto tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua, mutta se vähentää myös yksinäisyyden tunnetta.

Tämä teema on itselleni erityisen tärkeä, sillä olen toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan Green Care toiminnan kummina. Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä. Hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Green Care -toiminta voidaan jakaa luontohoivan ja luontovoiman palveluihin. Luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevien hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluja, joissa hyödynnetään luontolähtöisyyttä. Luontovoiman palveluihin kuuluvat tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, sekä luontolähtöiset harrastus-, kasvatus- ja opetuspalvelut.

Luontovoiman asiakkaat eivät ole erityisen haavoittuvassa asemassa ja siten nämä palvelut kuuluvat harvemmin julkisen sektorin järjestämisvastuulle kasvatuspalveluja lukuun ottamatta. Luontovoiman palveluilla voi olla kuitenkin laajaa yhteiskunnallista merkitystä, jos niillä voidaan ennaltaehkäistä kansalaisten tarvetta kuntoutukseen ja hoivaan.

Tutkimuksissa on osoitettu luontohoivan muun muassa parantavan asiakkaiden sekä heidän läheistensä elämänlaatua, parantavan ruokahalua, vähentävän unettomuutta ja lääkehoidon tarvetta. Luontohoivaa voidaan hyödyntää mielenterveysasiakkaiden, muistisairautta sairastavien, neuropsykiatrisia oireita potevien sekä erilaisten kipupotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.  Luontohoivan vaikutukset syntyvä monen tekijän summana: tutut luontoelementit auttavat saamaan yhteyden ympäröivään maailmaan, hoivassa voidaan hyödyntää ja ylläpitää vielä jäljellä olevaa toimintakykyä sekä tarjota onnistumisen kokemuksia.

Toisaalta on hyvä muistaa, että kaikella ulkona ja luonnossa liikkumisella on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi ikäihmisten masennukseen ulkona liikkuminen voi olla jopa tehokkaampi keino kuin masennuslääkkeet. Säännöllinen ulkona liikkuminen vähentää myös muistisairauksiin sairastumisen riskiä.

Olen tällä hetkellä Miina Sillanpään Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Säätiö on erityisesti kehittänyt erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä. Voitte esimerkiksi tutustua Säätiön sivuilla oleviin luontosivustoihin, joiden avulla on mahdollisuus nauttia luonnosta myös virtuaalisesti.

Hyvää vanhusten viikkoa kaikille!

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, sd
Miina Sillanpää Säätiön puheenjohtaja