Yrittäjyysasiat tapetilla Savo-Karjalassa

Viime viikonloppuna Pohjois-Karjalan yrittäjät ry. täytti 75 vuotta. Vuosittain tämän juhlapäivän yhteydessä yrittäjäjärjestö jakaa yrittäjäpalkinnon isolle ja pienelle yritykselle. Tänä vuonna Rakennusliike Eero Reijonen Liperistä sai palkinnon suurten yritysten sarjassa. Yritys lienee monelle Savon Sanomien lukijallekin tuttu, sillä se on laajentanut toimintaansa myös Kuopion seudulle.

Lieksalainen Innotek Oy palkittiin pienten yritysten sarjassa. Innotekin perustajan Markus Heikkisen yritysidea on loistava. Sen tarkoituksena on säästää kotitalouksien vedenkulutusta uudenlaisen palvelukonseptin avulla

Yrittäjä Heikkinen kertoi juhlassa, miten hänelle 20 vuotta sitten lainaneuvotteluissa pankissa naurettiin, että ei kai hän tosissaan kuvittele, että joku pankki myöntäisi lainaa tällaiselle yritysidealle. Onneksi Markus Heikkisellä oli riittävästi rohkeutta ja luovaa hulluutta viedä asiaa eteenpäin. Markus Heikkisen kaltaisia ihmisiä tarvitaan tässä maassa enemmänkin. Innotekista voi lukea lisää www.innotek.fi

Itse olin juhlassa Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vastaanottamassa Pohjois-Karjalan Vuoden yrittäjäkuntapalkintoa. Joensuussa on panostettu tällä valtuustokaudella erityisesti yrittäjyyden edistämiseen. Pitkäjänteinen työmme yrittäjyyspolitiikkamme kehittämisessä on onnistunut. Joensuu on tietoisesti halunnut panostaa aktiiviseen elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikkaan ja tämä näkyy myös esimerkiksi Joensuun valtuuston hyväksymässä kaupunginstrategiassa, jossa korostetaan yritysystävällisyyden olevan keskeisiä päämääriämme. Tulevaisuuden mahdollisuudet liittyvät erityisesti kaupunkirakenteen kehittämiseen, paremman osaamistason tuomiin mahdollisuuksiin sekä Venäjä-yhteistyöhön.

Maanantaina jatkoin yrityselämään tutustumista Varkaudessa. Uuden Savo-Karjalan vaalipiirin myötä vaalipiirin kansanedustajat käyvät tutustumassa vuosittain myös naapuri maakunnan yrityksiin. Varkauden yrittäjien puheenjohtaja Riitta Asikainen oli laatinut minulle mielenkiintoisen päiväohjelman. Sain päivän aikana tutustua Yrityskeskus Wäläkyn ja Navitas kehitys Oy:n toimintaan. Lisäksi kävin mielenkiintoisia keskusteluja yrittäjien Irja Pursiainen (Rimapa), Terho Sallinen (Varkauden Turvalukko Oy) ja Pertti Kotilainen (Savon Ykköshuolto Ky) kanssa yksinyrittäjien ja muutaman työntekijän työllistävien yritysten ongelmista. Ensimmäisen työntekijän työllistämiseen ja oppisopimusopiskelun kehittämiseen liittyvät haasteet nousivat keskusteluissa keskeisesti esille. Myös julkiset kilpailutukset puhututtivat siinä mielessä, että kunnat eivät edelleenkään kilpailutuskriteereissä korosta paikallisuutta, vaikka se olisi kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeää. Laki sallii sen, mutta sitä vain harvoin käytetään kilpailutuskriteerinä. Kilpailutusosaamisessa on kunnissa paljon puutteita.

Yhteenvetona voin kuitenkin todeta, että arjen ongelmista huolimatta, tapaamani yrittäjät suhtautuivat toiveikkaasti tulevaisuuteen. Varkaudessa tuntuu olevan tekemisen meininki.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd)