Ihmisen tärkein ominaisuus on kyky kuvitella olemattomia

Yuval Noah Harari esittää kirjassaan Sapiens Ihmisen lyhyt historia käsityksensä ihmisen historian tärkeistä kehityslinjoista. Kirjaa käsittelevistä lehtijutuista sain käsityksen, että hän väittää ihmisten tärkeimmäksi ajattelun kyvyksi olemattomien kuvittelun taidon. Hän pitää uskoa jumaliin tämän taidon tuotoksina, mutta väittää rahankin olemattomaksi. Lisäksi hän katsoo, että jumaliin uskosta on ollut aikojen saatossa hyötyäkin. Joten ei auttanut muu kuin hankkia kirja ja lukea se.

Homo sapiens-ihmiset asuttivat 150 000 vuotta sitten Itä-Afrikan alueita ja levittäytyvät 70 000 vuotta sitten kaikkialle Euraasiaan. Tuolloin alueella asui useita eri ihmislajeja, jotka syystä tai toisesta lopulta hävisivät. Tietojemme mukaan ainakin viimeiset 10 000 sapiens on ollut ainoa ihmislaji. Neandertalinihminen hävisi Euroopasta 30 000 vuotta sitten. Syynä saattoi olla ihan selkeä etninen puhdistus. Kenties sapiensit pitivät heitä perin rumina ja tyhminä. Tai että tuon ajan sapiensien iho oli musta ja vaaleaihoinen neandertalilainen oli heidän mielestään inha näky.

Homo sapiensin ylivoima perustui ehkä kykyyn puhua kielillä. Kun tähän lisätään ajattelemisen taito, päästään kulttuurin, tieteen ja kapitalismin kaltaisiin luomuksiin.

Kielen osaamisen tärkeä tehtävä on juoruaminen. Ryhmässä eläminen edellyttää, että ihmiset tietävät, kuka inhoaa tai pitää heistä, kuka makaa kenenkin kanssa, kuka videoi seksiaktinsa, kuka on rehellinen ja kuka petturi. Kun nykyisin lehti julistaa suurena uutisena, että jonkin Birgitin pillu vilahti julkisesti, niin mitä muuta se on kuin juoruilua?

Juoruilun teho yltää 150 ihmisen joukon koossa pitämiseen. Nykyisin facebookit ja kaiken maailman tinderit lisäävät sen voimaa, koska nyt voi pitää säännöllistä yhteyttä ihmisiin heitä koskaan tapaamatta. Ennen somea ryhmän koon kasvaessa liikaa ihmiset eivät enää voineet tuntea kaikkia kunnolla. Suurten ryhmien yhteistyö vaati uskontoja ja isänmaallisuuksia.

Kognitiivisista kyvyistä tärkein on kyky kuvitella olemattomia. Pystymme puhumaan asioista, joita emme ole itse nähneet ja vieläpä asioista, joita kukaan ei ole nähnyt eikä tule koskaan näkemäänkään. Harari väittää, että maailmankaikkeudessa ei ole jumalia, ei kansakuntia, ei rahaa, ei ihmisoikeuksia, ei lakeja eikä oikeutta muualla kuin ihmisen yhteisessä mielikuvituksessa. Kun puhutaan ihmisten tasa-arvosta tai kaikille ihmisille kuuluvista loukkaamattomista oikeuksista, niitä ei sinänsä ole luonnossa fysikaalisesti olemassa muuten kuin ihmisten aivojen neuronien kytkentöinä. Niinpä niihin uskomista tehostetaan väittämällä, että jumala on niin säätänyt. Eri jumalat säätävät toisistaan poikkeavia oikeuksia ja sama pyhyyskin tuottaa erilaisia eri aikoina, joten ainoa looginen johtopäätös on olettaa, että kyllä ne ovat vain ihmisten omissa kalloissa.

Hararin mielestä tämän kollektiivisen mielikuvituksen nerokkaimpia tuotteita on osakeyhtiöksi kutsuttu fiktio. Toinen tärkeä juttu on raha. Se, ovatko nämä asiat jossain mielessä olemassa vai eivät, riippuu toki siitä, miten olemassaolo määritellään. Joka tapauksessa ihmiset ovat ne henkisten kykyjensä tuotteina keksineet. Eräs fyysikko määritteli aineen jonain, joka potkaisee takaisin, kun sitä potkaistaan. Osakeyhtiötä ei ainakaan konkreettisessa mielessä voi potkaista. Kolikkoa tai seteliä toki voi, mutta ne ovat vain rahan idean symboleja.

Harari selittää esimerkin avulla, miksi raha on oikeastaan luottamuksen ja kuvittelun tuotetta. Tässä tarina hieman muunneltuna.

Rahamies Äveriäs perustaa pankin, jonka alkupääoma on rakennusurakoitsija Kivimiehen sinne tallettama miljoona euroa. Kokki McDonitsi haluaa puolestaan perustaa leipomon. Äveriään pankki luottaa suunnitelmaan ja lainaa miljoona euroa. Kivimiehen miljoona siirtyy McDonitsin tilille. Tämä puolestaan palkkaa Kivimiehen leipomoa rakentamaan miljoonan euron maksua vastaan. McDonitsin miljoona siirtyy takaisin Kivimiehelle. Tällä on nyt pankkitilillä 2 miljoona euroa ja pankin kassaholvissa käteistä rahaa miljoona euroa.

Kivimiehen urakka käy kalliimmaksi kuin suunniteltu, joten hän vaatii leipomon rakentamisesta toisen miljoonan. McDonitsi menee pankkiin, lainaa rahat ja maksaa Kivimiehelle. Kivimiehellä on nyt tilillään kolme miljoonaa ja pankin holvissa yksi. Jos Kivimies menisi pankkiin ja haluaisi Roope Ankan malliin koko rahakasansa eteensä, jotta voisi todeta sen olemassaolon siihen sukeltamalla, Äveriäs ei pystyisi sitä kokoon keräämään. Sitä kolmea miljoona ei siis todella ole. Se on vain osallisten uskossa siitä, että McDonitsi menestyy ja pystyy ne puuttuvat kaksi pankille ajan kanssa maksamaan. (Unohdamme tässä sen pikkuseikan, että Kivimies ostaa rakennustarvikkeita ja maksaa palkkoja.)

Yhdysvalloissa pankit saavat antaa lainaa 10 dollaria jokaista holvissaan oikeasti olevaa dollaria vastaan. Joten pankit niitä varsinaisia pyramidipelureita ovat.

Ihmisten biologiset ja sosiaaliset ominaisuudet ovat yhä edelleen samat kuin metsästäjä-keräilijöillä. Olemattomia kuvittelemalla olemme edistyneet saamalla aikaan kapitalismin kaltaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja kulttuureja, mitä kautta elämämme on aineellisessa mielessä parempaa kuin ennen. Mutta tieteen keksimien aseiden ja henkisesti kivikautisten sapiensien yhdistelmä saa ajoittain minutkin toivomaan paluuta kivikauteen.

Ps. Mieleeni tuli edellistä loppuhuipentumaa kirjoittaessani verrata mennyttä nykyaikaan. Joskus 45 000 vuotta sitten Afrikan musta sapiens muutti valkoiseen neandertalieurooppaan ja 15 000 vuoden kuluttua valkoiset olivat kadonneet. Nykyään nämä mustat sapiensit ovat valkoisia. Voisiko tätä kutsua optimistiseksi näkemykseksi?  Vain seuraavat 45 000 vuotta ja …?