Oikeitten mielipiteitten tehokas muodostaminen

Kansanedustaja Olli Immonen onnistui Facebook-kirjoituksellaan herättämään kansan mielenkiinnon negatiivisessa mielessä. Lueskelin lehtien kommentteja kirjoituksesta ja muodostin mielipiteen, joka oli häntä vastaan. Vasta kun huomasin, että mielipidetiedustelun perusteella 46 % suomalaisista kannattaa miehen erottamista eduskunnasta, päätin ottaa selvää, mistä koko jupakassa on kyse. Minä jopa luin kohutekstin sekä englanniksi että suomeksi.

Minulla ei ollut kunnon käsitystä, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa. Helsingin sanomissa oli 1.8.2015 Kristiina Markkasen artikkeli, jossa hän käytti suomennosta multikulturalismi eikä monikulttuurisuus. Siis Immosen tekstin multiculturalism on tulkittavissa kahdella eri tavalla? Ole siinä nyt sitten mitään mieltä, joten päätin, että en toistaiseksi ole mitään mieltä.

Markkanen viittasi kolumnissaan Kenan Malik-nimiseen brittiläiseen kirjoittajaan, joka väittää myös, että multikulturalismi on epäonnistunut. Sana tarkoittanee politiikkaa, jossa saman valtion sisällä eri kulttuurien annetaan pitää omat uskontonsa, arvonsa ja tapansa puuttumatta niihin valtion taholta. Taustalla on ajatus, että eri kulttuuristen käsitysten välisiä eroja ei voi mitenkään puolueettomasti arvioida, joten niiden sisältämiä käsityksiä ei voi väittää toisiaan paremmiksi tai huonommiksi millään kaikkien hyväksymillä perusteilla. (Totta tuo lienee?)  (http://www.kenanmalik.com/essays/against_mc.html)

Jos kysymme suomalaiselta suomalaiselta, ovatko sharialain säädökset parempia vai huonompia kuin Suomen lait, hän oletettavasti pystyy asian arvioimaan ja myös perustelemaan mielipiteensä. Jos häneltä kysytään, onko muslimien tapa viettää ramadania olemalla syömättä päiväsaikaan parempi tapa kuin suomalaisten joulunvieton lahjojen anto tai pääsiäisenä harrastettu kananmunien maalaaminen, hän ehkä epäröi vastausta antaessaan. Hän ei todennäköisesti käsitä, mitä itua muslimien tavassa on, mutta munien maalaamisen järkevä perustelu on sekin harmaalla alueella. Helpompaa se on kuin syömättömyys, joten ramadanin vietolla lienee vakavampi uskonnollinen peruste taustallaan.

Joka tapauksessa pystymme rationaalisilla ja jopa elämänmenoa koskevien faktojen perusteilla erottamaan eri kulttuureista ihmisten hyvinvointia edistävät tai haittaavat piirteet. (Totta tuo lienee ainakin, jos unohdamme uskonnolliset arvot?) Ei ole mitään syytä monikulttuurisuuden nimissä sallia tyttöjen ympärileikkaamisen kaltaisten tapojen säilyttämistä tai pahimmassa tapauksessa niiden sallimista valtion lakien muodossa. Pukeutumiset tai syömiset ovat täysin jokaisen ihmisen itsensä päätettävissä.

Multikulturalistisen politiikan epäonnistuminen Saksan, Ranskan ja Englannin kaltaisissa maissa näkyy siinä, että kulttuuristen ja varsinkin uskonnollisten käsitysten erot eivät ole lieventyneet, vaan joskus jopa jyrkentyneet. Niissä kaikissa on muusta yhteiskunnasta eriytyneitä muslimiyhteisöjä, joissa omista uskonnollisista käsityksistä pidetään tiukasti kiinni. Jos toinen porukka katsoo omasta uskonnosta eroamisen kuolemanrangaistuksen ansaitsevaksi rikokseksi ja toinen antaa vapaudet uskoa tai olla uskomatta ilman mitään sanktioita, seurauksista ei ole epäselvyyttä. Eikä myöskään siitä, olisiko tämän jälkimmäisen joukon, jonka käsissä on hallintovalta, syytä tehdä jotain asian muuttamiseksi.

Immosen kirjoitus synnytti mielenosoituksen, jota on lehdissä kuvattu rasismin vastaiseksi. Wikipedia määrittelee rasismin olevan ”aate tai toiminta, jossa ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuudella perustellaan ihmisten eriarvoista kohtelua eli syrjintää.” Immosen tapauksessa määritelmä täytyy laajentaa myös kulttuurien syrjintää koskevaksi. Joten kai mielenosoitus oli lähinnä monikulttuurisuuden puolustamista.  Immosen leimaamiseen natsiksi kirjoitus ei riitä, joten taustalla vaikuttanee kansanedustajan toiminta yleisemmin sekä kirjoitusten että käytännön tasoilla.

Natsismin pahin piirre oli juutalaisvastaisuus. Immosen kannasta tässä suhteessa en tiedä. Hänen väitetään olevan Halla-ahon tavoin ateisti, mutta suomalaisista perinteistä pitämisen luulisi edellyttävän kristinuskon suosimista. Hänen mahdollisen natsisminsa syrjinnän kohde on islam. Toisaalta sen vanhan natsismin kiihkeimmät kannattajat löytyvät Iranin kaltaisista islamin maista. Joten monikulttuurista on natsismikin. Ja jos puhutaan multikulturalismista, on perin helppo päätellä, missä maissa sitä vähiten siedetään.

Kenan Malik on natsien vastustaja ja kannattanut ainakin joskus marksisteja. Immonen puolestaan pitää vasemmistolaisia ja varsinkin sosiaalidemokraatteja iljettävinä niljakkeina. Kenan Malik puhuu poliittisesti oikean ajatuksen poliisista (the Politically Correct Thought Police). Esimerkkinä siitä hän kertoo, miten häntä kiellettiin sanomalehdissä tai radiossa siteeraamasta Salman Rushdien Saatanallisia säkeitä. Malik myös kysyy, miksi hänen ateistina pitäisi osoittaa kunnioitusta kristitylle, islamilaiselle tai juutalaiselle kulttuurille, jotka sisältävät piirteitä, joita hän pitää taantumuksellisina ja usein jopa halveksittavina. Verrataan tätä Immosen tekstiin: ” Nykyisin ei ole poliittisesti korrektia esimerkiksi kritisoida maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja globalisaatiota tai kannattaa traditioita. Jos sorrut moiseen julkiajatteluun, on edessäsi julkinen nöyryytys valtamedian myötä avustuksella ja etenemisesi yhteiskunnan portailla tullaan estämään. Kun ”oikeat” ajatukset on kerran onnistuttu vasemmiston toimesta istuttamaan osaksi yhteiskunnan virallista mielipideilmapiiriä ja järjestelmää, ainoastaan kyseisten ajatusten kannattajilla on mahdollista edetä yhteiskunnassa eteenpäin.” Ota tässä nyt sitten selvää poliittisen ajatuspoliisin poliittisesta kannasta.  (http://olliimmonen.net/blogi/ummehtunut-vasemmistohegemonia-ja-omahyvainen-kulttuurivaki/)

Immonen on itse edennyt yhteiskunnassa tekemällä juuri sitä, mitä hän kielletyksi väittää. Tai kenties juuri sen takia, että on esittänyt poliittisesti epäkorrekteja ajatuksia. Toisaalta on mahdollista, että hänen etenemisensä nyt tyssäsi. Joten kyllä demokratia Suomessa on edelleen voimissaan.

Entä mikä oli kaiken tämän materiaalin läpikäymisen vaikutus mielipiteeseeni siitä, pitäisikö Immonen erottaa eduskunnasta?  Asiat selkiytyivät huomattavasti. Olen edelleen sitä mieltä, että en ole mitään mieltä. Ikioma sisäinen ajatuspoliisini kenties estää? Immosen ja Kankaanniemen vastaavien henkiolentojen valppaus näyttää silloin tällöin pahan kerran herpaantuvan.