Valoa ja virtaa keskiyön auringosta.

Kaksitoistavuotta EU tehtävissä on jättänyt jälkensä minuun. Olen määrätietoinen sillanrakentaja luonne. Yhteyksien solmiminen EU tehtävissä on avain moneen asiaan ja hyvin tuttua minulle. Vapaakauppasopimus on esimerkki, jossa Suomenkin näkemys otetaan huomioon. Pienen, mutta jo vanhan jäsenmaan on hyväkin pitää ääntä Euroopassa.  Vapaakauppasopimus sisältää merkittäviä kansanterveydellisiä riskejä. Kaupalliset intressit ja terveys ovat ristiriidassa. Parlamentaarikot ovat tärkeän tehtävän edessä päättäessään sopimuksesta. Minusta Suomi ei saisi hyväksyä sopimusta.

Parhaimmillaan EU tehtävä on virkailijoiden tutustuttamista jäsenmaihin sekä maan erityisolojen esittelyä. Tästä minulla on kokemusta. Yhteyksiä ei solmita nopeasti vaan ne syntyvät luottamuksen myötä. Pitkien puheiden keskustelukulttuuri on hallittava. Suomi pohjoismaana tarvitsee erityishuomion. Onhan meillä lyhyt kasvukausi täällä pohjolassa ja ankara talvi. Myöhäinen kesän tulo jättää kasvukauden lyhyeksi ja sadon vähäiseksi. Vesisade kaunistaa – erityisen paljon tänä kesänä. Vettä on tullut lähes joka päivä. Nyt toivotaan aurinkoa. Aurinko antaa uuden kasvun ja saa juhannusruusun kukkimaan.