Vuodesta 1996 eläkkeellä olleen palkkakuoppa on jo 31,8 prosenttia, kuka korjaa vääryyden?

Tiedättekö miksi eläkeläisetkin maksavat työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkevakuutusmaksua? Ja miksi pitää maksaa palkansaajaa korkeampaa veroa? Minä en tiedä!

Ikäihmiset köyhtyvät vanhetessaan. Mitä vanhempi ihminen, sitä köyhempi hänestä tulee. Heti eläkkeelle päästyä alkaa indeksillä taitettu ”palkan alennus”. Indeksin vuoksi eläke alenee koko loppuiän. Indeksin säätämisestä päätti Lipposen hallitus vuonna 1996, sen piti olla ”tilapäinen poikkeus”. Silloin pääsi piru irti pullosta. Siitä tuli suuri puhallus, joka jatkuu ja jatkuu. Sille ei kukaan tunnu mahtavan mitään.

Vuodesta 1996 eläkkeellä olleen palkkakuoppa on jo 31,8 prosenttia. Luvut oli laskenut siilinjärvisten hyvin tuntema talous- ja pankkimies Paavo Jauhiainen. Hän on rätinkiensä kanssa yleensä luotettava ja todistaa niillä asioiden oikean tilan.

Kaikkiaan 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa on pienituloisia, heistä vanhuuseläkeläisiä on nykyisin 1,3 miljoonaa. EU:n määrittämän köyhyysrajan alla (1 200 euroa kuukaudessa) heistä elää 470 000. Tätä suurempi joukko sinnittelee köyhyysrajan pinnassa, josta indeksi valuttaa heitä koko ajan sen alle. Puolet joutuu tulemaan toimeen alle 1 434 euron kuukausieläkkeellä.

Työeläke on tärkein vanhuuseläke. Sitä täydentää kaikkein pienituloisimmille kansaneläke. Vanhuuseläkeläisistä vain kaksi prosenttia (25 000) saa pelkkää kansaneläkettä.

Työeläkettä saa 65 prosenttia kaikista vanhuuseläkeläisistä. Jos työeläke jää alle 1 300 euron kuukaudessa, siihen lisätään osaksi kansaneläkettä. Heillä työeläkkeen osuus on keskimäärin 73 prosenttia kansaneläkkeen 27 prosenttia. Kun työeläkkeen lähtötaso on alhainen, eikä siihen nykylainsäädännön mukaan voida tehdä tasokorotuksia, kun indeksikään ei sitä suojaa, kärjistyy eläkeläisten köyhtyminen.

Eläkeläisten köyhyysriski on pysyvä ja iän myötä paheneva. Kun 65-vuotiaista seitsemän prosenttia elää köyhyysrajan alla, niin yli 75-vuotiaista jo joka viides, yli 85-vuotiaista lähes 30 prosenttia ja 100-vuotiaista melkein puolet.

Vuodesta 1995 tähän päivään eläkemenot ovat kaksinkertaistuneet, kun eläkkeisiin varatut rahastot ovat taas viisinkertaistuneet. Huoli rahastojen riittävyydestä oli siten turha. Silti kukaan nykyinen kansanedustaja ei ole saanut korjattua aikuisten oikeesti eläkeindeksiä. Kansalaisaloite asiasta sai murskatuomion! Miksi?

Eläkerahastojen arvo ylitti 200 miljardia euroa vuonna 2017. Edes korkotuottoja ei ole paria viime vuotta lukuun ottamatta käytetty eläkkeisiin. Työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet. Paisuneissa eläkerahastoissa on nykyisin varoja lähes neljä kertaa enemmän kuin valtion vuosibudjetissa ja kaksi kertaa enemmän kuin julkisella taloudella on velkaa.

Laitan kuvan kaikille niille jotka uskoo, että me suuret ikäluokat syömme tulevien eläkkeet. Vuoden 2018 lopussa työeläkerahastojen suuruus oli 202 mrd. Ja olisi sitä indeksiä voinut korjata jo aiemmin ilman katastrofia. Kiitos laskelmasta ja kuvasta Paavo J.

Kommentit

  • Työeläkeleikkaukset LAITTOMIA - POLIISI

    Suomen perustuslain vastaista ja siten LAITONTA toimintaa.

    Ilmoitus näistä asioita vastaaville tahoille Suomessa, sekä myös esimerkiksi EU:n ihmisoikeus-tuomioistuimeen

Kommentointi on suljettu.