Viikon Viisu: Kalevala

KALEVALA Oli kerran Kalevala, Kalevalasta kantele, kanteleesta kansanlaulu, kansanlaulusta laulaja, laulajasta laulukuoro, laulukuorosta kuuluva, kuuluvasta kultalevy, kultalevystä levikki, levikistä leikinlasku, leikinlaskusta lausunta, lausunnasta laulupiiri, laulupiiristä piriste, piristeestä pikkurilli, pikkurillistä riemukas, riemukkaasta riemusaatto, riemusaatosta sattuma, sattumasta satukirja, satukirjasta kiintoisa, kiintoisasta kielikuva, kielikuvasta kulkunen, kulkusesta kultakehto, kultakehdosta keksijä, keksijästä ketjulaulu, ketjulaulusta lavea, laveasta laulukansa, laulukansasta kaikuva, kaikuvasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: LUMISADE

LUMISADE Oli kerran lumisade, lumisateesta savotta, savostasta saunailta, saunaillasta iloisa, iloisasta ilonaihe, ilonaiheesta arvailu, arvailusta askartelu, askartelusta arkityö, arkityöstä työskentely, työskentelystä työteho, työtehosta tekolumi, tekolumesta lupaava, lupaavasta lumipeite, lumipeitteestä pehmeä, pehmeästä peitehanki, peitehangesta havainto, havainnosta harhaluulo, harhaluulosta luminen, lumisesta lumisade,     lumisateesta… 23.2.2016 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu: Ystävänpäivä

YSTÄVÄNPÄIVÄ Oli kerran ystävä, ystävästä yhteispeli, yhteispelistä persoona, persoonasta perspektiivi, perspektiivistä perintö, perinnöstä perustaito, perustaidosta taiteilu, taiteilusta taitotieto, taitotiedosta timantti, timantista tietokanta, tietokannasta kaveri, kaverista kaukokaipuu, kaukokaipuusta karisma, karismasta kaikupohja, kaikupohjasta pohjola, pohjolasta postiluukku, postiluukusta lupaava, lupaavasta lukutaito, lukutaidosta tarina, tarinasta taidelaji, taidelajista ladonta, ladonnasta laatuaika, laatuajasta arvio, arviosta avosyli, avosylistä syleily, syleilystä syntyperä, syntyperästä […]

Lue lisää

Viikon Viisu: LASKIAINEN

LASKIAINEN Oli kerran laskiainen, laskiaisesta lapanen, lapasesta laiskamato, laiskamadosta maskotti, maskotista mammanpoika, mammanpojasta porukka, porukasta polvihousu, polvihoususta hopea, hopeasta housuhame, housuhameesta harakka, harakasta hameenhelma, hameenhelmasta hevukka, hevukasta heinäsuova, heinasuovasta sukkula, sukkulasta suojalumi, suojalumesta lumikko, lumikosta lumikola, lumikolasta kolina, kolinasta korpilakko, korpilakosta lasikko, lasikosta laskiainen,     laskiaisesta.. ja sitten taas alusta! 9.2.2016 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu:EDUSKUNTA

EDUSKUNTA Oli kerran eduskunta, eduskunnasta kulttuuri, kulttuurista kuppikunta, kuppikunnasta kukkula, kukkulasta kuntavaali, kuntavaalista valinta, valinnasta vallankäyttö, vallankäytöstä käsite, käsitteestä käyttöohje, käyttöohjeesta ohjelma, ohjelmasta ohjekirja, ohjekirjasta kimmoke, kimmokkeesta kirkonmeno, kirkonmenosta meininki, meiningistä menosuunta, menosuunnasta sujuva, sujuvasta suunnitelma, suunnitelmasta tekele, tekeleestä tehokeino, tehokeinosta kestävä, kestävästä keskipiste, keskipisteestä pisara, pisarasta pilvilinna, pilvilinnasta liikenne, liikenteestä lisäaika, lisäajasta asia, asiasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Kyläkauppa

KYLÄKAUPPA Oli kerran kyläkauppa, kyläkaupasta kalori, kalorista kahvikerma, kahvikermasta kermakko, kermakosta kermakakku, kermakakusta kahvila, kahvilasta kahvitauko, kahvitauosta tarina, tarinasta tasaraha, tasarahasta rapina, rapinasta rahapula, rahapulasta punakka, punakasta pullakahvi, pullakahvista kannuste, kannusteesta kauppamatka, kauppamatkasta mahtava, mahtavasta maksuaika, maksuajasta arvio, arviosta aikataulu, aikataulusta tajunta, tajunnasta takaraja, takarajasta ravinto, ravinnosta rajakylä, rajakylästä kyläily, kyläilystä kyläkauppa,     kyläkaupasta… ja […]

Lue lisää

VIIKON VIISU: PUNATULKKU

PUNATULKKU Oli kerran punatulkku, punatulkusta tupukka, tupukasta tupatuttu, tupatutusta tuntuma, tuntumasta tunnuslaulu, tunnuslaulusta lavea, laveasta laulutaito, laulutaidosta taipuisa, taipuisasta tasapaino, tasapainosta pakina, pakinasta pajupilli, pajupillistä piipari, piiparista pikkulintu, pikkulinnusta liitävä, liitävästä livertely, livertelystä liidokki, liidokista linnunlaulu, linnunlaulusta laadukas, laadukkaasta laululintu, laululinnusta liikkuva, liikkuvasta liikesuunta, liikesuunnasta sulava, sulavasta sulosulka, sulosulasta suosio, suosiosta suojailma, suojailmasta iloisa, iloisasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: NUUTTIPUKKI

NUUTTIPUKKI Oli kerran Nuuttipukki, Nuuttipukista pulina, pulinasta pukinparta, pukinparrasta pakina, pakinasta pahkakeppi, pahkakepistä kepponen, kepposesta kenkäraaja, kenkäraajasta rapina, rapinasta ratkiriemu, ratkiriemusta ripaska, ripaskasta risuparta, risuparrasta patukka, patukasta pattipolvi, pattipolvesta ponnekas, ponnekkaasta polvisukka, polvisukasta sukkula, sukkulasta sukujuhla, sukujuhlasta jupakka, jupakasta juttutuuli, juttutuulesta tuttava, tuttavasta tuohinaama, tuohinaamasta naamari, naamarista naurun aihe, naurun aiheesta allakka, allakasta ajankuva, ajankuvasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Pakkaspäivä

PAKKASPÄIVÄ Oli kerran pakkaspäivä, pakkaspäivästä päivyri, päivyristä päällysvaate, päällysvaatteesta varasto, varastosta vaihtoehto, vaihtoehdosta epäily, epäilystä epävarma, epävarmasta valinta, valinnasta vaatehuone, vaatehuoneesta huolinta, huolinnasta huopatossu, huopatossusta toivottu, toivotusta toivemalli, toivemallista mahtava, mahtavasta mallikenkä, mallikengästä kestävä, kestävästä kenkäpari, kenkäparista pakina, pakinasta pakkaspäivä,     pakkaspäivästä.. ja sitten taas alusta! 7.1.2016 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu: UUSI VUOSI

UUSI VUOSI Oli kerran Uusi Vuosi, Uusi Vuodesta vuotuinen, vuotuisesta vuosivoitto, vuosivoitosta voittoisa, voittoisasta voimavara, voimavarasta valmius, valmiudesta vapaa sana, vapaa sanasta sanonta, sanonnasta sananlasku, sananlaskusta lausuma, lausumasta laulukunto, laulukunnosta kuulija, kuulijasta kuulopuhe, kuulopuheesta puuhailu, puuhailusta puolivälke, puolivälkkeestä värinä, värinästä väliaika, väliajasta ankea, ankeasta ajankohta, ajakohdasta kohmelo, kohmelosta kohokohta, kohokohdasta kostea, kosteasta kotijuoma, kotijuomasta juhlinta, […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Rauhan päivä 291215

Rauhan päivä Oli kerran Rauhan päivä, Rauhan päivästä päivyri, päivyristä päivämäärä, päivämäärästä määräävä, määräävästä määräaika, määräajasta allakka, alllakasta alkuperä, alkuperästä perintö, perinnöstä periaate, periaatteesta arvio, arviosta aikakausi, aikakaudesta kanava, kanavasta kansakunta, kansakunnasta kuuluva, kuuluvasta kuulopuhe, kuulopuheesta pulina, pulinasta puhelahja, puhelahjasta lausunto, lausunnosta lakipiste, lakipisteestä pitävä, pitävästä pikakirje, pikakirjeestä kiitävä, kiitävästä kirjerauha, kirjerauhasta rauhaisa, rauhaisasta Rauhan […]

Lue lisää

Viikon viisu: Joulun aika

JOULUN AIKA Joulun kynttilät syttyy, kodeissa kaikkialle, joulun tyyneys, rauha saapuu nyt maailmalle. Tänäänkin joulun tähti loistaa kaikille meille, joulun sanoman tuoden, viitaksi ihmisten teille. Taivaan tähti ja valo ihmiset saavuttakoon, Joulun ilon ja onnen kaikille toivottakoon! Kiitos seurasta ja Onnellista Joulua! 23.12.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon viisu: KUUSIJUHLA

KUUSIJUHLA Oli kerran kuusijuhla, kuusijuhlasta juliste, julisteesta juhlapäivä, juhlapäivästä pätevä, pätevästä päiväjuhla, päiväjuhlasta juhlava, juhlavasta juhlamieli, juhlamielestä mieluisa, mieluisasta mielenkiinto, mielenkiinnosta kipinä, kipinästä kiitospuhe, kiitospuheesta puhuva, puhuvasta pullakahvi, pullakahvista kaveri, kaverista karamelli, karamellistä meininki, meiningistä meidän koulu, meidän koulusta kohina, kohinasta koululuokka, koululuokasta lukija, lukijasta lukukausi, lukukaudesta kampanja, kampanjasta kannanotto, kannanotosta oppilas, oppilaasta oppimäärä, oppimäärästä […]

Lue lisää

Viikon viisu: Linnajuhla

LINNAJUHLA Oli kerran linnajuhla, linnajuhlasta juhlava, juhlavasta juhlapuku, juhlapuvusta pukeva, pukevasta puheenaihe, puheenaiheesta akuutti, akuutista analyysi, anlyysistä arvio, arviosta aikakausi, aikakaudesta kapitoli, kapitolista kausijuhla, kausijuhlasta juureva, juurevasta juhlapäivä, juhlapäivästä pätevä, pätevästä päivänkulku, päivänkulusta kuvio, kuviosta kukkalaite, kukkalaitteesta lausunto, lausunnosta laahuspuku, laahuspuvusta pukine, pukineesta puhe-aie, puhe-aikeesta arvailu, arvailusta alkusoitto, alkusoitosta solisti, solistista soittokunta, soittokunnasta kunnia, kunniasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: HARMAA PÄIVÄ

HARMAA PÄIVÄ Oli kerran harmaa päivä, harmaa päivästä pähkinä, pähkinästä päivänkierto, päivänkierrosta kiitävä, kiitävästä kirjatoukka, kirjatoukasta toveri, toverista torkkupeitto, torkkupeitosta pehmeä, pehmeästä periaate, periaatteesta ahkera, ahkerasta ajanviete, ajanvietteestä viriili, viriilistä viikonloppu, viikonlopusta lomailu, lomailusta lomaheila, lomaheilasta herttaisa, herttaisasta hemmottelu, hemmottelusta henkevä, henkevästä hela hoito, hela hoidosta hotelli, hotellista hoitohuone, hoitohuoneesta hunaja, hunajasta huippuhanke, huippuhankkeesta havina, […]

Lue lisää

Viikon viisu:Kouluriita

KOULURIITA Oli kerran kouluriita, kouluriidasta rintama, rintamasta ristipaine, ristipaineesta painava, painavasta paimenkirje, paimenkirjeestä kipakka, kipakasta kiertokirje, kiertokirjeestä kiitävä, kiitävästä kiertokulku, kiertokulusta kuuluva, kuuluvasta kuuma aihe, kuuma aiheesta aloite, aloitteesta aivoriihi, aivoriihestä riittoisa, riittoisasta rivikansa, rivikansasta kanava, kanavasta kansanvalta, kansanvallasta valinta, valinnasta vaikuttaja, vaikuttajasta vakava, vakavasta vaalipiiri, vaalipiiristä pirinä, pirinästä pikkukoulu, pikkukoulusta kotoisa, kotoisasta kouluriita, kouluriidasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: LUMISADE

LUMISADE Oli kerran lumisade, lumisateesta sanoma, sanomasta satumetsä, satumetsästä meedio, meediosta metsämaasto, metsämaastosta maisema, maisemasta majesteetti, majesteetistä temppeli, temppelistä terapia, terapiasta tehoste, tehosteesta tehokeino, tehokeinosta kepeä, kepeästä kestolumi, kestolumesta lupaava, lupaavasta luonnonihme, luonnonihmeestä ihana, ihanasta ilonaihe, ilonaiheesta aurinko, auringosta aamurusko, aamuruskosta runoilu, runoilusta ruusukimppu, ruusukimpusta kipinä, kipinästä kiitoslaulu, kiitoslaulusta lausuma, lausumasta latvalumi, latvalumesta lukema, lukemasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: SOTESOPPA

SOTESOPPA Oli kerran sotesoppa, sotesopasta sotkuilu, sotkuilusta sopuralli, sopurallista raportti, raportista rahapula, rahapulasta puhelu, puhelusta puheenvuoro, puheenvuorosta pulina, pulinasta puhelahja, puhelahjasta lakimies, lakimiehestä mielikki, mielikistä mielihyvä, mielihyvästä hymyily, hymyilystä hyväksyntä, hyväksynnästä syntymä, syntymästä syksysopu, syksysovusta sovinto, sovinnosta sotesoppa, sotesopasta … ja sitten taas alusta! 11.11.15 Kirsti  Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu: Veroäyri

VEROÄYRI Oli kerran veroäyri, veroäyristä äläkkä, äläkästä äänitorvi, äänitorvesta topakka, topakasta tosipaikka, tosipaikasta paniikki, paniikista palkkatulo, palkkatulosta tulema, tulemasta tulovero, tuloverosta velvoite, velvoitteesta verenpaine, verenpaineesta pakina, pakinasta palaveri, palaveristä pakote, pakotteesta pankkisiirto, pankkisiirrosta siirtymä, siirtymästä sivuvero, sivuverosta venyvä, venyvästä verovelka, verovelasta vertailu, vertailusta verokarhu, verokarhusta kahina, kahinasta kannanotto, kannanotosta oikaisu, oikaisusta onnenpotku, onnenpotkusta pohdinta, pohdinnasta […]

Lue lisää

Viiko Viisu: Tauti-aika

TAUTI-AIKA Oli kerran tauti-aika, tauti-ajasta ankea, ankeasta alakulo, alakulosta kuumeilu, kuumeilusta kulkutauti, kulkutaudista tartunta, tartunnasta taukoloma, taukolomasta lokakuu, lokakuusta lohtujuoma, lohtujuomasta juotava, juotavasta juhlapäivä, juhlapäivästä pärinä, pärinästä päivälepo, päivälevosta lellikki, lellikistä lepotunti, lepotunnista tuntuma, tuntumasta tulenarka, tulenarasta aikailu, aikailusta aikataulu, aikataulusta tavoite, tavoitteesta tauti-aika, tauti-ajasta … ja sitten taas alusta! 28.10.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu: SYKSYLOMA

SYKSYLOMA Oli kerran syksyloma, syksylomasta lomailu, lomailusta lomamatka, lomamatkasta mahtava, mahtavasta matkalaukku, matkalaukusta laituri, laiturista laivamatka, laivamatkasta makea, makeasta matkakassa, matkakassasta kapea, kapeasta kahvitauko, kahvitauosta tarjonta, tarjonnasta tanssitunti, tanssitunnista tunnelma, tunnelmasta tunnustelu, tunnustelusta tuntuma, tuntumasta tuulenpuuska, tuulenpuuskasta puhuri, puhurista punaposki, punaposkesta pohjola, pohjolasta pohjatuuli, pohjatuulesta tuikea, tuikeasta tuuliviiri, tuuliviiristä vihuri, vihurista viihdelaiva, viihdelaivasta laulaja, laulajasta […]

Lue lisää