Viikon viisu: Revontulet

REVONTULET Oli kerran revontulet, revontulista tuulensuu, tuulensuusta tulimeri, tulimerestä merkintä, merkinnästä merkkipäivä, merkkipäivästä päättely, päättelystä päivänpaiste, päivänpaisteesta palava, palavasta paimenhuilu, paimenhuilusta huomio, huomiosta huomispäivä, huomispäivästä päilyvä, päilyvästä päivänvalo, päivänvalosta valtava, valtavasta valokaari, valokaaresta kattava, kattavasta kaihomieli, kaihomielestä mieluisa, mieluisasta mielihyvä, mielihyvästä hymyily, hymyilystä hymynhäivä, hymynhäiveestä hämärä, hämärästä häivepilvi, häivepilvestä pisara, pisarasta piilotähti, piilotähdestä tähdistö, tähdistöstä […]

Lue lisää

Viikon Viisu: HIRVIJAHTI

HIRVIJAHTI Oli kerran hirvijahti, hirvijahdista jakelu, jakelusta jahtipäivä, jahtipäivästä pähkinä, pähkinästä päivämäärä, päivämäärästä määrääjä, määrääjästä määräaika, määräajasta akuutti, akuutista ajojahti, ajojahdista jatkuva, jatkuvasta jahtitauko, jahtitauosta taktiikka, taktiikasta takamaasto, takamaastosta maisema, maisemasta maalitaulu, maalitaulusta tavoite, tavoitteesta takaa-ajo, takaa-ajosta arvio, arviosta ajosuunta, ajosuunnasta sulava, sulavasta sulkurinki, sulkuringistä rintama, rintamasta riistahirvi, riistahirvestä hikoilu, hikoilusta hirvenkaato, hirvenkaadosta kahakka, kahakasta […]

Lue lisää

Viikon viisu: Superkuu

Superkuu Oli kerran superkuu, superkuusta sumupilvi, sumupilvestä pimeä, pimeästä pilvilinna, pilvilinnasta liukuva, liukuvasta linnunrata, linnunradasta rakoilu, rakoilusta rankkasade, rankkasateesta salama, salamasta sadekuuro, sadekuurosta kuutamo, kuutamosta kultapilvi, kultapilvestä pisara, pisarasta pilvenveikko, pilvenveikosta vesistö, vesistöstä  vesinoro, vesinorosta nopea, nopeasta nousuvesi, nousuvedestä vetävä, vetävästä vesisuoni, vesisuonesta suotuisa, suotuisasta superkuu, superkuusta…. ja sitten taas alusta! 30.9.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon viisu: Syksypäivä

Syksypäivä Oli kerran syksypäivä, syksypäivästä päivyri, päivyristä päivämäärä, päivämäärästä määräävä, määräävästä määräaika, määräajasta allakka, allakasta ajankohta, ajankohdasta koillinen, koillisesta kohdepäivä, kohdepäivästä pätevä, pätevästä päiväntasa, päiväntasasta tajunta, tajunnasta taitekohta, taitekohdasta kolea, koleasta kotisyrjä, kotisyrjästä sykkivä, sykkivästä syksypäivä,     syksypäivästä … ja sitten taas alusta 23.9.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon viisu: Pakolainen

Pakolainen Oli kerran pakolainen, pakolaisesta paniikki, paniikista pakopaikka, pakopaikasta palvelu, palvelusta paikkakunta, paikkakunnasta kuuluisa, kuuluisasta kuntamalli, kuntamallista mahtava, mahtavasta matkareitti, matkareitistä revohka, revohkasta rekisteri, rekisteristä reunaehto, reunaehdosta elämä, elämästä elintila, elintilasta tilasto, tilastosta tiedonanto, tiedonannosta asunto, asunnosta alkuperä, alkuperästä perintö, perinnöstä periaate, periaatteesta ahdinko, ahdingosta ajankulu, ajankulusta kuvio, kuviosta kuulopuhe, kuulopuheesta puhelu, puhelusta puheenaihe, puheenaiheesta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Kurkiaura

Kurkiaura Oli kerran kurkiaura, kurkiaurasta aurinko, auringosta aikamatka, aikamatkasta mahtava, mahtavasta maastamuutto, maastamuutosta musiikki, musiikista muuttolintu, muuttolinnusta linnusto, linnustosta liitolento, liitolennosta leveä, leveästä lepotauko, lepotauosta tarina, tarinasta taustaääni, taustaäänestä ääretön, äärettömästä äänivalli, äänivallista valinta, valinnasta vaakaliito, vaakaliidosta liitely, liitelystä linnunlaulu, linnunlaulusta laulanta, laulannasta laumamuutto, laumamuutosta muistelma, muistelmasta mukaelma, mukaelmasta muunnelma, muunnelmasta muuttokuoro, muuttokuorosta kuvio, kuviosta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Sienimetsä

Sienimetsä Oli kerran sienimetsä, sienimetsästä menekki, menekistä mesisieni, mesisienestä sininen, sinisestä sienikori, sienikorista komea, komeasta korvasieni, korvasienestä siitake, siitakkeesta sienimaasto, sienimaastosta malikka, malikasta maitosieni, maitosienestä sipuli, sipulista sieniruoka, sieniruuasta rusokki, rusokista ruskotatti, ruskotatista tanakka, tanakasta tattimaasto, tattimaastosta mahtava, mahtavasta maitorousku, maitorouskusta roteva, rotevasta rohtokääpä, rohtokäävästä käsite, käsitteestä kääpäkoivu, kääpäkoivusta kohokki, kohokista korpisieni, korpisienestä sikuri, sikurista […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Sateenkaari

Sateenkaari Oli kerran sateenkaari, sateenkaaresta kaareva, kaarevasta kaarisilta, kaarisillasta sininen, sinisestä sinitaivas, sinitaivaasta tajunta, tajunnasta taivaanranta, taivaanrannasta rauhaton, rauhattomasta rankkasade, rankkasateesta salama, salamasta sadekuuro, sadekuurosta kukinta, kukinnasta kukkapenkki, kukkapenkistä perhonen, perhosesta peippolintu, peippolinnusta liitävä, liitävästä linnunlaulu, linnunlaulusta laulaja, laulajasta laulukuoro, laulukuorosta kunnia, kunniasta kukkasade, kukkasateesta sattuma,    sattumasta sateenkaari… ja sitten taas alusta! 26.8.2015 Kirsti […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Rapuaika

Rapuaika Oli kerran rapuaika, rapuajasta ansio, ansiosta ajankohta, ajankohdasta kohina, kohinasta kotijoki, kotijoesta joustava, joustavasta jokimerta, jokimerrasta menekki, menekistä menoaika, menoajasta apaja, apajasta ajanviete, ajanvietteestä virike, virikkeestä viikkopyynti, viikkopyynnistä pyrintö, pyrinnöstä pyydysmerkki, pyydysmerkistä merkintä, merkinnästä merirapu, meriravusta ravustus, ravustuksesta rapuaika, rapuajasta … ja sitten taas alusta! 19.8.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu:Kyläkoulu

       KYLÄKOULU          Oli kerran kyläkoulu,         kyläkoulusta Kortteinen, Kortteisesta koulumatka, koulumatkasta mahtava, mahtavasta matkareppu, matkarepusta rehtori, rehtorista reissuvihko, reissuvihkosta virike, virikkeestä viestijuoksu, viestijuoksusta juotava, juotavasta juomatauko, juomatauosta tarjoilu. tarjoilusta taukotila, taukotilasta tilava, tilavasta tilataksi, tilataksista tarina, tarinasta tasapeli, tasapelistä persoona, persoonasta peruskoulu, peruskoulusta komea, komeasta koulupäivä, koulupäivästä pätevä, pätevästä päiväkirja, päiväkirjasta kirjasto, kirjastosta kielioppi, kieliopista opinto, […]

Lue lisää

Viikon viisu: Kalamatka

Kalamatka Oli kerran kalamatka, kalamatkasta matikka, matikasta madekeitto, madekeitosta kepeä, kepeästä kesäkausi, kesäkaudesta kampela, kampelasta kalalampi, kalalammesta lajike, lajikkeesta lahnalaji, lahnalajista laatuisa, laatuisasta laskujoki, laskujoesta johtava, johtavasta jokikala, jokikalasta kahakka, kahakasta kalakukko, kalakukosta kupsakka, kupsakasta kuhajärvi, kuhajärvestä jännite, jännitteestä järvikala, järvikalasta katiska, katiskasta kausituote, kausituotteesta tuottava, tuottavasta turskameri, turskamerestä menekki, menekistä merikala, merikalasta kauppias, kauppiaasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Marja-aika

Marja-aika Oli kerran marja-aika, marja-ajasta antoisa, antoisasta aarnimetsä, aarnimetsästä mesikka, mesikasta metsämarja, metsämarjasta mansikka, mansikasta marjavati, marjavadista vadelma, vadelmasta vattuhillo, vattuhillosta hillasuo, hillasuosta hillakakku, hillakakusta karpalo, karpalosta karhunmarja, karhunmarjasta makea, makeasta marjakeitto, marjakeitosta kepeä, kepeästä kermakakku, kermakakusta kastike, kastikkeesta karhunvattu, karhunvatusta vatukko, vatukosta vattumehu, vattumehusta menekki, menekistä mehumuki, mehumukista mustikka, mustikasta mustamarja, mustamarjasta marikko, marikosta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Sukujuhla

                                                                                                           Sukujuhla Oli kerran sukujuhla, sukujuhlasta julkaisu, julkaisusta  juhlamieli, juhlamielestä mieluisa, mieluisasta mielenkiinto, mielenkiinnosta kipinä, kipinästä kielikuva, kielikuvasta kutina, kutinasta kutsukortti, kutsukortista koriste, koristeesta kotikäynti, kotikäynnistä kävely, kävelysta käyntipaikka, käyntipaikasta palvelu, palvelusta pariskunta, pariskunnasta kunnia, kunniasta kuorolaulu, kuorolaulusta lausunta, lausunnasta laatujuhla, laatujuhlasta juhlava, juhlavasta juhlameno, juhlamenosta meininki, meiningistä merkkisuku, merkkisuvusta suosio, suosiosta sukujuhla, sukujuhlasta julkaisu […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Myrskytuuli

Myrskytuuli Oli kerran myrskytuuli, myrskytuulesta tukala, tukalasta tuulentupa, tuulentuvasta tuttava, tuttavasta tuuliviiri, tuuliviiristä vinkuna, vinkunasta virvatuli, virvatulesta tunnelma, tunnelmasta tulimeri, tulimerestä meteli, metelistä metsäpalo, metsäpalosta parkaisu, parkaisusta palokunta, palokunnasta kuuluva, kuuluvasta kulkuneuvo, kulkuneuvosta neuvoja, neuvojasta nelinveto, nelinvedosta veruke, verukkeesta vetojuhta, vetojuhdasta jupina, jupinasta juomavesi, juomavedestä vesistö, vesistöstä vesimyrsky, vesimyrskystä myräkkä, myräkästä myrskytuuli, myrskytuulesta …. ja […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Loma-aika

Loma-aika Oli kerran loma-aika, loma-ajasta antoisa, antoisasta ajanviete, ajanvietteestä vipinä, vipinästä viinilasi, viinilasista laatikko, laatikosta laatutuote, laatutuotteesta tunnelma, tunnelmasta tuuliviiri, tuuliviiristä virike, virikkeestä viikonloppu, viikonlopusta lomailu, lomailusta loppulaulu, loppulaulusta laulaja, laulajasta laululintu, laululinnusta liikkuva, liikkuvasta lisäloma, lisälomasta lonkero, lonkerosta loma-aika, loma-ajasta …. ja sitten taas alusta! 8.7.2015 Kirsti Viljamaa

Lue lisää

Viikon Viisu: Heinäkuu

Heinäkuu Oli kerran kesäheinä, kesäheinästä heinäkuu, heinäkuusta hellepäivä, hellepäivästä päähine, päähineestä päivänvarjo, päivänvarjosta valoisa, valoisasta valonsäde, valonsäteestä säkene, säkeneestä sädekimppu, sädekimpusta kipinä, kipinästä kiiltomato, kiiltomadosta majakka, majakasta marjajuoma, marjajuomasta juhlava, juhlavasta juhlajuoni, juhlajuonesta julkaisu, julkaisusta juhlameno, juhlamenosta meininki, meiningistä mesimerja, mesimarjasta makea, makeasta marjakesä, marjakesästä kepeä, kepeästä kesäheinä,   kesäheinästä heinäkuu… ja sitten taas alusta! […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Kesäpäivä

Kesäpäivä Oli ennen kesäpäivä, kesäpäivästä päilyvä, päilyvästä päivänpaiste, päivänpaisteesta paahtava, paahtavasta pakopaikka, pakopaikassa parila, parilasta paistinpannu, paistinpannussa pakaste, pakasteesta pannukakku, pannukakusta kaareva, kaarevasta kahvileipä, kahvileivästä levite, levitteestä lepoaika, lepoajasta antoisa, antoisasta arkipäivä, arkipäivästä päivyri, päivyristä päivänkoitto, päivänkoitosta kohina, kohinasta koivunlehti, koivunlehdestä lehtevä, lehtevästä lempikesä, lempikesästä kepeä,     kepeästä kesäpäivä…. ja sitten taas alusta 24.6.2015 Kirsti […]

Lue lisää

Viikon viisu: Mittumaari

Mittumaari Oli kerran mittumaari, mittumaarista mansikka, mansikasta marja-aika, marja-ajasta allakka. allakasta alkukesä, alkukesästä kekkeri, kekkeristä kellokukka, kellokukasta kukinta, kukinnasta kukkakausi, kukkakaudesta kanerva, kanervasta kasvitarha, kasvitarhasta tarina, tarinasta taivaanranta, taivaanrannasta rauhaisa, rauhaisasta raekuuro, raekuurosta kuuluva, kuuluvasta kukkakimppu, kukkakimpusta kisailu, kisailusta kielometsä, kielometsästä menekki, menekistä mesimarja, mesimarjasta makea, makeasta marjakeitto, marjakeitosta kesäkuu, kesäkuusta kuusikokko, kuusikokosta kosinta, kosinnasta […]

Lue lisää

Viikon Viisu: Kylmä tuuli

Kylmä tuuli Oli kerran kylmä tuuli, kylmä tuulesta tukala, tukalasta tuulenpuuska, tuulenpuuskasta puhuri, puhurista purjelento, purjelennosta lennokki, lennokista lempipuuha, lempipuuhasta puhelu, puhelusta puheaika, puheajasta aloite, aloitteesta aikataulu, aikataulusta tavoite, tavoitteesta taikamatto, taikamatosta matkailu, matkailusta matkakassi, matkakassista kaveri, kaverista kanto-apu, kantoavusta antoisa, antoisasta arkipäivä, arkipäivästä päilyvä, päilyvästä päivänpaiste, päivänpaisteesta pakina, pakinasta palokylä. palokylästä kysely. kyselystä kylmä […]

Lue lisää

Viikon viisu:Verkkolehti

Verkkolehti Oli kerran verkkolehti, verkkolehdestä levikki, levikistä leivänsyrjä, leivänsyrjästä syntymä, syntymästä sydänmerkki, sydänmerkistä menekki, menekistä merkkituote, merkkituotteesta tuottava, tuottavasta tulosvastuu, tulosvastuusta vaativa, vaativasta vapaa sana, vapaa sanasta sanoma, sanomasta Savon lehti, Savon lehdestä lellikki, lellikistä leikekirja, leikekirjasta kiintiö, kiintiöstä kiertokirje, kiertokirjeestä kielevä, kielevästä kielitaito, kielitaidosta tavoite, tavoitteesta tasapaino, tasapainosta palvelu, palvelusta painopaikka, painopaikasta passeli, passelista painotuote, painotuotteesta […]

Lue lisää