Viikon viisu: Kalamatka

Kalamatka

Oli kerran kalamatka,

kalamatkasta matikka,

matikasta madekeitto,

madekeitosta kepeä,

kepeästä kesäkausi,

kesäkaudesta kampela,

kampelasta kalalampi,

kalalammesta lajike,

lajikkeesta lahnalaji,

lahnalajista laatuisa,

laatuisasta laskujoki,

laskujoesta johtava,

johtavasta jokikala,

jokikalasta kahakka,

kahakasta kalakukko,

kalakukosta kupsakka,

kupsakasta kuhajärvi,

kuhajärvestä jännite,

jännitteestä järvikala,

järvikalasta katiska,

katiskasta kausituote,

kausituotteesta tuottava,

tuottavasta turskameri,

turskamerestä menekki,

menekistä merikala,

merikalasta kauppias,

kauppiaasta kalamatka,

kalamatkasta …

ja sitten taas alusta

5.8.2015

Kirsti Viljamaa