Viikon Viisu: Kalevala

KALEVALA

Oli kerran Kalevala,

Kalevalasta kantele,

kanteleesta kansanlaulu,

kansanlaulusta laulaja,

laulajasta laulukuoro,

laulukuorosta kuuluva,

kuuluvasta kultalevy,

kultalevystä levikki,

levikistä leikinlasku,

leikinlaskusta lausunta,

lausunnasta laulupiiri,

laulupiiristä piriste,

piristeestä pikkurilli,

pikkurillistä riemukas,

riemukkaasta riemusaatto,

riemusaatosta sattuma,

sattumasta satukirja,

satukirjasta kiintoisa,

kiintoisasta kielikuva,

kielikuvasta kulkunen,

kulkusesta kultakehto,

kultakehdosta keksijä,

keksijästä ketjulaulu,

ketjulaulusta lavea,

laveasta laulukansa,

laulukansasta kaikuva,

kaikuvasta Kalevala,

    Kalevalasta…

ja sitten taas alusta!

1.3.2016

Kirsti Viljamaa