VIIKON VIISU: KESÄN ALKU

KESÄN ALKU

Oli kerran kesän alku,

kesän alusta aurinko,

auringosta ajankohta,

ajankohdasta komea,

komeasta kolmijako,

kolmijaosta jatkuva,

jatkuvasta jatkohelle,

jatkohelteestä helluntai,

helluntaista heilin aika,

heilin ajasta akuutti,

akuutista ajankulu,

ajankulusta kuluma,

kulumasta kukkakimppu,

kukkakimpusta kipinä,

kipinästä kihlakesä,

kihlakesästä kepeä,

kepeästä kesän alku,

    kesän alusta…

ja sitten taas alusta!

17.5.2016

Kirsti Viljamaa