Viikon Viisu: Kurkiaura

Kurkiaura

Oli kerran kurkiaura,

kurkiaurasta aurinko,

auringosta aikamatka,

aikamatkasta mahtava,

mahtavasta maastamuutto,

maastamuutosta musiikki,

musiikista muuttolintu,

muuttolinnusta linnusto,

linnustosta liitolento,

liitolennosta leveä,

leveästä lepotauko,

lepotauosta tarina,

tarinasta taustaääni,

taustaäänestä ääretön,

äärettömästä äänivalli,

äänivallista valinta,

valinnasta vaakaliito,

vaakaliidosta liitely,

liitelystä linnunlaulu,

linnunlaulusta laulanta,

laulannasta laumamuutto,

laumamuutosta muistelma,

muistelmasta mukaelma,

mukaelmasta muunnelma,

muunnelmasta muuttokuoro,

muuttokuorosta kuvio,

kuviosta kurkiauta,

kurkiaurasta …

ja sitten taas alusta

10.9.2015

Kirsti Viljamaa