Viikon Viisu: Kylmä tuuli

Kylmä tuuli

Oli kerran kylmä tuuli,

kylmä tuulesta tukala,

tukalasta tuulenpuuska,

tuulenpuuskasta puhuri,

puhurista purjelento,

purjelennosta lennokki,

lennokista lempipuuha,

lempipuuhasta puhelu,

puhelusta puheaika,

puheajasta aloite,

aloitteesta aikataulu,

aikataulusta tavoite,

tavoitteesta taikamatto,

taikamatosta matkailu,

matkailusta matkakassi,

matkakassista kaveri,

kaverista kanto-apu,

kantoavusta antoisa,

antoisasta arkipäivä,

arkipäivästä päilyvä,

päilyvästä päivänpaiste,

päivänpaisteesta pakina,

pakinasta palokylä.

palokylästä kysely.

kyselystä kylmä tuuli ,

kylmä tuulesta …

ja sitten taas alusta!