Viikon Viisu: LUMISADE

LUMISADE

Oli kerran lumisade,

lumisateesta savotta,

savostasta saunailta,

saunaillasta iloisa,

iloisasta ilonaihe,

ilonaiheesta arvailu,

arvailusta askartelu,

askartelusta arkityö,

arkityöstä työskentely,

työskentelystä työteho,

työtehosta tekolumi,

tekolumesta lupaava,

lupaavasta lumipeite,

lumipeitteestä pehmeä,

pehmeästä peitehanki,

peitehangesta havainto,

havainnosta harhaluulo,

harhaluulosta luminen,

lumisesta lumisade,

    lumisateesta…

23.2.2016

Kirsti Viljamaa