Viikon Viisu: Myrskytuuli

Myrskytuuli

Oli kerran myrskytuuli,

myrskytuulesta tukala,

tukalasta tuulentupa,

tuulentuvasta tuttava,

tuttavasta tuuliviiri,

tuuliviiristä vinkuna,

vinkunasta virvatuli,

virvatulesta tunnelma,

tunnelmasta tulimeri,

tulimerestä meteli,

metelistä metsäpalo,

metsäpalosta parkaisu,

parkaisusta palokunta,

palokunnasta kuuluva,

kuuluvasta kulkuneuvo,

kulkuneuvosta neuvoja,

neuvojasta nelinveto,

nelinvedosta veruke,

verukkeesta vetojuhta,

vetojuhdasta jupina,

jupinasta juomavesi,

juomavedestä vesistö,

vesistöstä vesimyrsky,

vesimyrskystä myräkkä,

myräkästä myrskytuuli,

myrskytuulesta ….

ja sitten taas alusta!

15.7.2015

Kirsti Viljamaa