Viikon Viisu: NUUTTIPUKKI

NUUTTIPUKKI

Oli kerran Nuuttipukki,

Nuuttipukista pulina,

pulinasta pukinparta,

pukinparrasta pakina,

pakinasta pahkakeppi,

pahkakepistä kepponen,

kepposesta kenkäraaja,

kenkäraajasta rapina,

rapinasta ratkiriemu,

ratkiriemusta ripaska,

ripaskasta risuparta,

risuparrasta patukka,

patukasta pattipolvi,

pattipolvesta ponnekas,

ponnekkaasta polvisukka,

polvisukasta sukkula,

sukkulasta sukujuhla,

sukujuhlasta jupakka,

jupakasta juttutuuli,

juttutuulesta tuttava,

tuttavasta tuohinaama,

tuohinaamasta naamari,

naamarista naurun aihe,

naurun aiheesta allakka,

allakasta ajankuva,

ajankuvasta kulkue,

kulkueesta kuokkavieras,

kuokkavieraasta viihdyke,

viihdykkeestä virkanuutti,

virkanuutista nulikka,

nulikasta Nuuttipukki,

  Nuuttipukista…

ja sitten taas alusta!

13.1.2016

Kirsti Viljamaa