Viikon Viisu: Pakkaspäivä

PAKKASPÄIVÄ

Oli kerran pakkaspäivä,

pakkaspäivästä päivyri,

päivyristä päällysvaate,

päällysvaatteesta varasto,

varastosta vaihtoehto,

vaihtoehdosta epäily,

epäilystä epävarma,

epävarmasta valinta,

valinnasta vaatehuone,

vaatehuoneesta huolinta,

huolinnasta huopatossu,

huopatossusta toivottu,

toivotusta toivemalli,

toivemallista mahtava,

mahtavasta mallikenkä,

mallikengästä kestävä,

kestävästä kenkäpari,

kenkäparista pakina,

pakinasta pakkaspäivä,

    pakkaspäivästä..

ja sitten taas alusta!

7.1.2016

Kirsti Viljamaa