Viikon viisu: Pakolainen

Pakolainen

Oli kerran pakolainen,

pakolaisesta paniikki,

paniikista pakopaikka,

pakopaikasta palvelu,

palvelusta paikkakunta,

paikkakunnasta kuuluisa,

kuuluisasta kuntamalli,

kuntamallista mahtava,

mahtavasta matkareitti,

matkareitistä revohka,

revohkasta rekisteri,

rekisteristä reunaehto,

reunaehdosta elämä,

elämästä elintila,

elintilasta tilasto,

tilastosta tiedonanto,

tiedonannosta asunto,

asunnosta alkuperä,

alkuperästä perintö,

perinnöstä periaate,

periaatteesta ahdinko,

ahdingosta ajankulu,

ajankulusta kuvio,

kuviosta kuulopuhe,

kuulopuheesta puhelu,

puhelusta puheenaihe,

puheenaiheesta arvelu,

arvelusta ajankohta,

ajankohdasta kohtalo,

kohtalosta kotipaikka,

kotipaikasta pakote,

pakotteesta pakovene,

pakoveneestä verkosto,

verkostosta velkaraha,

velkarahasta rannikko,

rannikosta rajaviiva,

rajaviivasta vihuri,

vihurista viimatuuli,

viimatuulesta tukala,

tukalasta turvapaikka,

turvapaikasta parakki,

parakista pakolainen,

pakolaisesta …

ja sitten taas alusta!

16.9.2015

Kirsti Viljamaa