Viikon Viisu: Rapuaika

Rapuaika

Oli kerran rapuaika,

rapuajasta ansio,

ansiosta ajankohta,

ajankohdasta kohina,

kohinasta kotijoki,

kotijoesta joustava,

joustavasta jokimerta,

jokimerrasta menekki,

menekistä menoaika,

menoajasta apaja,

apajasta ajanviete,

ajanvietteestä virike,

virikkeestä viikkopyynti,

viikkopyynnistä pyrintö,

pyrinnöstä pyydysmerkki,

pyydysmerkistä merkintä,

merkinnästä merirapu,

meriravusta ravustus,

ravustuksesta rapuaika,

rapuajasta …

ja sitten taas alusta!

19.8.2015

Kirsti Viljamaa