Viikon Viisu: Rauhan päivä 291215

Rauhan päivä

Oli kerran Rauhan päivä,

Rauhan päivästä päivyri,

päivyristä päivämäärä,

päivämäärästä määräävä,

määräävästä määräaika,

määräajasta allakka,

alllakasta alkuperä,

alkuperästä perintö,

perinnöstä periaate,

periaatteesta arvio,

arviosta aikakausi,

aikakaudesta kanava,

kanavasta kansakunta,

kansakunnasta kuuluva,

kuuluvasta kuulopuhe,

kuulopuheesta pulina,

pulinasta puhelahja,

puhelahjasta lausunto,

lausunnosta lakipiste,

lakipisteestä pitävä,

pitävästä pikakirje,

pikakirjeestä kiitävä,

kiitävästä kirjerauha,

kirjerauhasta rauhaisa,

rauhaisasta Rauhan päivä,

     Rauhan päivästä …

ja sitten taas alusta!

29.12.2015

Kirsti Viljamaa