Viikon viisu: Syksypäivä

Syksypäivä

Oli kerran syksypäivä,

syksypäivästä päivyri,

päivyristä päivämäärä,

päivämäärästä määräävä,

määräävästä määräaika,

määräajasta allakka,

allakasta ajankohta,

ajankohdasta koillinen,

koillisesta kohdepäivä,

kohdepäivästä pätevä,

pätevästä päiväntasa,

päiväntasasta tajunta,

tajunnasta taitekohta,

taitekohdasta kolea,

koleasta kotisyrjä,

kotisyrjästä sykkivä,

sykkivästä syksypäivä,

    syksypäivästä …

ja sitten taas alusta

23.9.2015

Kirsti Viljamaa