Viikon Viisu: Talviaika

TALVIAIKA

Oli kerran talviaika,

talviajasta avanto,

avannosta ahvensaalis,

ahvensaaliista salainen,

salaisesta sanatulva,

sanatulvasta tukala,

tukalasta tulenarka,

tulenarasta asenne,

asenteesta aikataulu,

aikataulusta tavoite,

tavoitteesta taitomerkki,

taitomerkistä menekki,

menekistä merilohi,

merilohesta lohduke,

lohdukkeesta lohisiima,

lohisiimasta silmuke,

silmukkeesta siikaverkko,

siikaverkosta veruke,

verukkeesta verkkokala,

verkkokalasta kalaisa,

kalaisasta kalakeitto,

kalakeitosta kepeä,

kepeästä keittotaito,

keittotaidosta tarina,

tarinasta talviaika,

   talviajasta…

ja sitten taas alusta

15.3.2016

Kirsti Viljamaa