Viikon Viisu: Veroäyri

VEROÄYRI

Oli kerran veroäyri,

veroäyristä äläkkä,

äläkästä äänitorvi,

äänitorvesta topakka,

topakasta tosipaikka,

tosipaikasta paniikki,

paniikista palkkatulo,

palkkatulosta tulema,

tulemasta tulovero,

tuloverosta velvoite,

velvoitteesta verenpaine,

verenpaineesta pakina,

pakinasta palaveri,

palaveristä pakote,

pakotteesta pankkisiirto,

pankkisiirrosta siirtymä,

siirtymästä sivuvero,

sivuverosta venyvä,

venyvästä verovelka,

verovelasta vertailu,

vertailusta verokarhu,

verokarhusta kahina,

kahinasta kannanotto,

kannanotosta oikaisu,

oikaisusta onnenpotku,

onnenpotkusta pohdinta,

pohdinnasta pohjavero,

pohjaverosta veruke,

verukkeesta veroäyri,

veroäyristä ..

ja sitten taas alusta!

2.11.2015

Kirsti Viljamaa