Viikon viisu:Verkkolehti

Verkkolehti

Oli kerran verkkolehti, verkkolehdestä levikki,

levikistä leivänsyrjä, leivänsyrjästä syntymä,

syntymästä sydänmerkki, sydänmerkistä menekki,

menekistä merkkituote, merkkituotteesta tuottava,

tuottavasta tulosvastuu, tulosvastuusta vaativa,

vaativasta vapaa sana, vapaa sanasta sanoma,

sanomasta Savon lehti, Savon lehdestä lellikki,

lellikistä leikekirja, leikekirjasta kiintiö,

kiintiöstä kiertokirje, kiertokirjeestä kielevä,

kielevästä kielitaito, kielitaidosta tavoite,

tavoitteesta tasapaino, tasapainosta palvelu,

palvelusta painopaikka, painopaikasta passeli,

passelista painotuote, painotuotteesta tuloste,

tulosteesta tulovero, tuloverosta veruke,

verukkeesta verkkolehti, verkkolehdestä levikki….

ja sitten taas alkuun