Viikon viisu:Kouluriita

KOULURIITA

Oli kerran kouluriita,

kouluriidasta rintama,

rintamasta ristipaine,

ristipaineesta painava,

painavasta paimenkirje,

paimenkirjeestä kipakka,

kipakasta kiertokirje,

kiertokirjeestä kiitävä,

kiitävästä kiertokulku,

kiertokulusta kuuluva,

kuuluvasta kuuma aihe,

kuuma aiheesta aloite,

aloitteesta aivoriihi,

aivoriihestä riittoisa,

riittoisasta rivikansa,

rivikansasta kanava,

kanavasta kansanvalta,

kansanvallasta valinta,

valinnasta vaikuttaja,

vaikuttajasta vakava,

vakavasta vaalipiiri,

vaalipiiristä pirinä,

pirinästä pikkukoulu,

pikkukoulusta kotoisa,

kotoisasta kouluriita,

kouluriidasta …

ja sitten taas alusta!

25.11.2015

Kirsti Viljamaa

Jätä kommentti

*