Viikon Viisu:Kyläkoulu

       KYLÄKOULU

         Oli kerran kyläkoulu,

        kyläkoulusta Kortteinen,

 • Kortteisesta koulumatka,
 • koulumatkasta mahtava,
 • mahtavasta matkareppu,
 • matkarepusta rehtori,
 • rehtorista reissuvihko,
 • reissuvihkosta virike,
 • virikkeestä viestijuoksu,
 • viestijuoksusta juotava,
 • juotavasta juomatauko,
 • juomatauosta tarjoilu.
 • tarjoilusta taukotila,
 • taukotilasta tilava,
 • tilavasta tilataksi,
 • tilataksista tarina,
 • tarinasta tasapeli,
 • tasapelistä persoona,
 • persoonasta peruskoulu,
 • peruskoulusta komea,
 • komeasta koulupäivä,
 • koulupäivästä pätevä,
 • pätevästä päiväkirja,
 • päiväkirjasta kirjasto,
 • kirjastosta kielioppi,
 • kieliopista opinto,
 • opinnosta oppikirja,
 • oppikirjasta oppilas,
 • oppilaasta oppikoulu,
 • oppikoulusta kokelas,
 • kokelaasta kotikylä,
 • kotikylästä kysyntä,
 • kysynnästä kyläkoulu,
 • kyläkoulusta…
 • ja sitten taas alusta
 • 12.8.2015

           Kirsti Viljamaa