Viikon Viisu:VAIKKOJOKI

VAIKKOJOKI

Oli kerran Vaikkojoki,

Vaikkojoesta jorina,

jorinasta jokiretki,

jokiretkestä reippailu,

reippailusta retkivene,

retkiveneestä veneily,

veneilystä veneväylä,

veneväylästä värikäs,

värikkäästä väriaisti,

väriaistista aurinko,

auringosta aamurusko,

aamuruskosta runoilu,

runoilusta ruusukimppu,

ruusukimpusta kipuna,

kipunasta kissankello,

kissankellosta kelluke,

kellukkeesta kesämatka,

kesämatkasta matkailu,

matkailusta matkaseura,

matkaseurasta seurue,

seurueesta serenadi,

serenadista nautinto,

nautinnosta naakkalintu,

naakkalinnusta liikkuva,

liikkuvasta linnunrata,

linnunradasta rapina,

rapinasta rajajoki,

rajajoesta jokivaja,

jokivajasta valoisa,

valoisasta Vaikkojoki,

    Vaikkojoesta…

ja sitten taas alusta!

15.4.2016

Kirsti Viljamaa