Alkoholin varhaisvaikutukset

Alkoholihaitoista keskustellessa ovat esillä alkoholin haitalliset myöhäisvaikutukset, jotka ilmaantuvat vuosia tai vuosikymmeniä kestäneen runsaan alkoholinkäytön seurauksena. Harvemmin näkee puhuttavan alkoholijuomien välittömistä vaikutuksista, jotka ilmaantuvat jo nauttimisen aikana. Alkoholi aiheuttaa seuraavia välittömiä vaikutuksia: heikentää kuuloa vahvistaa ääntä sumentaa näköä huonontaa liikkeiden koordinaatiota horjuttaa tasapainoa Nämä varhaisvaikutukset ilmenevät alkoholijuomien nauttimisen yhteydessä heti muutaman annoksen kylkiäisenä. Näistä vaikutuksista […]

Lue lisää

Promillesarakehistoriikkia

Selailin entisiä kymmenen vuotta vanhoja alkoholilaskelmiani ja taulukkoja. Näissä taulukkoversioissa oli erikseen sarake omalle painolle sekä omille promilleille. Tarkoituksena oli tehdä omat yksilölliset sarakkeet, joissa ovat kunkin katselijan omaa painoa vastaavat annos- ja promillelukemat. Yllätys oli se, että yksilölliseen promillesarakkeeseen tuli tarkalleen samat lukemat kuin taulukon yleisessä promillesarakkeessa. Vakioannosmäärät muuttuivat oman painon mukaiseksi, mutta promillelukemat […]

Lue lisää

Oluen prosenttiyksiköt

Mitä eroa on prosenttiyksiköllä ja tavallisella prosentilla ja miten ne liittyvät olueen? Nelosolut tuli kauppojen hyllyille 1.1.2018. Alkoholilain uudistus toi vähittäiskauppaan maksimissaan 5,5 prosenttiset oluet. Ennestään myynnissä olevan kolmosoluen maksimivahvuus on 4,7 prosenttia, tarkemmin tilavuusprosenttia. Nelosoluen ja mm limuviinojen kauppaan tulo oli aikoinaan pitkä prosessi ja siihen liittyi kova kiista puolustajien sekä vastustajien välillä. Korotusta […]

Lue lisää

Millilitroista litroihin

Annostaulukkojen alimmalla 24 tunnin rivillä ovat vuorokauden aikana palavat etanolialkoholimäärät eri painoluokissa. Tarkastellaan, kuinka monta etanolilitraa kertyisi vuodessa noilla 24 tunnin palamismäärillä. Otetaan esimerkiksi millilitrataulukko. Katsotaan, paljonko vuorokausimääristä kertyy etanolialkoholia vuoden aikana.   Kun alimmalla rivillä oleva millilitralukema jaetaan sarakkeen yläpuolella olevalla painokiloluvulla, niin kaikissa sarakkeissa tuloksena on 3 millilitraa. Tämä on vuorokaudessa normaalisti palava […]

Lue lisää

Piiloviestejä alkoholitaulukoissa

Alkoholiannostaulukkojen painoluokkarivin luvuista 40 – 120 kg suurin osa on tuttuja tieliikenteen nopeusrajoituksista taajamat – moottoritiet. Ihmisillä ylipaino on terveysriski ja tieliikenteessä riski ovat ylinopeudet. Toisaalta kaikki painoluokat ovat samalla normaaleja painolukemia erikokoisille ihmisille. Nopeusrajoitukset ovat turvallisia teiden laatuluokan mukaan. Painoluokka 84 kg on lisätty taulukkoihin sen takia, että 80 kg miehellä 7 vakioanosta palaa […]

Lue lisää

Taulukkolaskelmista keskiarvoihin

Viimeisissä blogeissani olen esittänyt paljon laskelmia alkoholin palamisesta. Mitä nyrkkisääntöjen tapaisia keskiarvotietoja näistä laskelmien paljoudesta voisi jäädä mieleen? Alkoholijuomien vakioannos sisältää 12 grammaa eli 15 millilitraa etyylialkoholia. Anniskelumäärät ilmoitetaan senttilitroina ja vakioannos on 4 – 8 – 12 – 33 cl juomien väkevyyden mukaan väkevistä keskiolueen. Näissä kussakin senttilitramäärässä on suunnilleen 15 millilitraa etanolia. Laskelmien […]

Lue lisää

Pikatodistelu palamisajasta

Edellisessä blogissa ”Laskuopillinen todistelu” esitin pitkiä laskelmia promilletasosta ja etanolialkoholin palamisajasta. Asian voi esittää lyhyestikin yhdellä kaavalla ja kolmella perustiedolla. Perustiedot ovat nestetilavuuskerroin naisella ja miehellä, jotka ovat 0,66 ja 0,75. Kolmas perustieto on se, että maksa polttaa alkoholia normaalisti 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti tai toisin sanoen gramman kymmentä painokiloa kohti. Kaavana tämä […]

Lue lisää

Laskuopillinen todistelu

Blogeissani olen kirjoittanut paljon Tolkun kaavasta sekä siihen liittyen etanolialkoholin palamisajan ja verenalkoholin promilletason keskinäisestä riippuvuudesta. Alkoholilaskelmilla pystyy osoittamaan, että jostain puhalletusta promillelukemasta selviäminen nollatasolle ei riipu juojan painosta. Laskelmien menetelmä on se, että jätetään kaikki osatekijät näkyviin. Tehdään laskelma 60 kg painavalle (p) naiselle, joka on puhaltanut alkometriin 1,33 promillea. Promillekaava vakioannoksille on kpc […]

Lue lisää

Promillet ja alkoholimitat

Viimeisissä blogeissa olen käsitellyt nautitun alkoholin mittaamista kolmella eri mitalla: vakioannos, gramma ja millilitra. Yksilöllisiä annostaulukoita on myös kolme versiota: vakioannoksille, grammoille ja millilitroille. Tarkastellaan, miten promillelukemat ilmaisevat elimistössä olevan alkoholin/etanolin määrän. Promillet ovat tuttuja lehtien rattijuopumusuutista. Muunnetaan puhallettu promillelukema henkilön elimistössä oleviksi yksilöllisiksi etanolimääriksi. Ne riippuvat puhaltajan painosta ja sukupuolesta. Nämä yksilölliset etanolimäärät löytyvät […]

Lue lisää

Millilitrataulukko alkoholijuomille

Alla on millilitrataulukko alkoholijuomille. Tämä on kolmas versio yksilöllisistä annostaulukoista. Tässä millilitrataulukossa on annosmäärissä enemmän desimaalilukuja kuin grammataulukossa mutta vähemmän kuin vakioannostaulukossa. Grammataulukossa desimaaliannoksia on vain yhdessä sarakkeessa. Kaikissa kolmessa taulukossa yksilölliset annokset ovat eri lukemia, mutta taulukon reunoilla palamisaika- ja promillesarakkeissa lukemat eivät muutu. Katsotaan ensin millilitrataulukon ruutua 70 kg sarake – rivi 8 […]

Lue lisää

Tyylikäs grammataulukko

Alla on yksilöllinen grammataulukko alkoholijuomille. Etanolimäärät ovat siinä grammoina. Grammataulukko eroaa vakioannostaulukosta siten, että kaikki yksilölliset grammamäärät ovat kokonaislukuja paitsi 84 kg painoluokan sarakkeessa. Oleellista on, että yhden tunnin rivillä on kokonaisluvut. Nämä ilmoittavat alkoholin normaalin palamisnopeuden grammoina tunnissa. Kaikissa painoluokkasarakkeissa alempien tuntirivien grammamäärät ovat nopeus kertaa aika. Yhden tunnin rivillä taulukon oikea laidan promillesarakkeissa […]

Lue lisää

Alkoholimittojen vertailua

Edellisessä blogissa 25.10.2021 ovat yksilölliset annostaulukot mittoina gramma ja vakioannos. Kummassakin taulukossa ovat samat painoluokkasarakkeet ja palamisaikojen tuntirivit: 10 painoluokkasaraketta ja 12 palamisaikariviä. Vertaillaan gramma- ja vakioannosmittoja. Ylemmässä grammataulukossa yksilölliset etanolialkoholimäärät on ilmoitettu grammoina ja alemmassa taulukossa vakioannoksina. Havaitaan, että grammataulukossa lukemat ovat 12- kertaiset vakioannostaulukon lukemiin verrattuna. Tämä johtuu tietenkin siitä, että yhdessä vakioannoksessa […]

Lue lisää

Grammataulukko nähtävänä

                    Edellisessä blogissa Annostaulukko grammoina taulukko ei tullut mukaan. Se on nyt tässä.   Vertailua varten vakioannostaulukko on tässä alapuolella. Taulukot puhukoot puolestaan. Selostukset jääkööt seuraavaan kertaan.

Lue lisää

Annostaulukko grammoina

Viinablogini aloituskuvana on Yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille. Siinä juomamäärät ovat vakioannoksina. Tähän tulee sama annostaulukko grammamitoilla. Kun verrataan grammataulukkoa ja vakioannostaulukkoa, niin havaitaan, että palamisajan tunnit ja promillelukemat ovat samoja, mutta annosmäärät ovat eri lukuja. Grammat ovat 12 kertaa vakioannosmäärä tai päinvastoin vakioannokset ovat grammalukema jaettuna luvulla 12. Ensivaikutelmana ihmetyttää se miten kullakin rivillä palamisajat ja […]

Lue lisää

Alkoholigrammoista vakioannoksiin

Alkoholijuomien etanolialkoholimäärää mitataan grammoilla ja vakioannoksilla.  Näitä molempia mittoja käytetään myös alkoholivalistuksessa. Mielestäni tämä aiheuttaa jonkinlaista sekaannusta. Alkoholia on tapana muuntaa sata prosenttiseksi. Tämä sata prosenttinen alkoholi on etanolia. Tarkastellaan, miten etanoligrammat muunnetaan vakioannoksiksi. Alkoholijuomien grammamäärä etanolialkoholia on pulmallinen sen takia, että juomien vahvuudet ilmaistaan tilavuusprosentteina. Grammamäärä ei näy missään etiketissä. Kunkin pitää itse tietää, […]

Lue lisää

Päättelyä ja taulukkolaskentaa

Tämän vuoden blogeissa olen käsitellyt alkoholiannoksia, palamisaikoja sekä promilletasoja milloin miltäkin kantilta ja esittänyt kanttien riippuvuussuhteita. Esitän päättelylaskuilla saadut vastaukset viiteen käytännön tilanteeseen. Lukija voi verrata tuloksia aloituskuvan annostaulukkoon. Pulmaksi jää muuntaa grammat vakioannoksi. Alkoholigrammat palamisajaksi Yksi alkoholivalistuksen perustieto on, että maksa polttaa alkoholia yhden gramman tunnissa juojan painokiloa kohti. Painoluokissa 60 ja 80 kg […]

Lue lisää

Viinaoppia ilman numeroita

Alkoholilaskelmien lähtökohta oli saada vastaus käytännön kysymyksiin niukkojen yleisohjeiden pohjalta. Alkoholivalistuksen perustiedot olivat: alkoholia palaa gramma tunnissa juojan kymmentä painokiloa kohti tai alkoholi palaa vakionopeudella kymmenesosa gramman tunnissa juojan painokiloa kohti. Nopeus on sama kummallakin sukupuolella. Alussa olivat nämä kaksi ohjetta ja verenalkoholin promillekaava. Blogissa (10.9.2021) ”Oman painon ongelma” kappaleessa viisi tuli ongelma ja virhe […]

Lue lisää

Viinaoppia murtoluvuilla

Edellisessä blogissani käsittelin oman painon ongelmaa yksilöllisen annosmäärän ja maksimipromillelukemien kannalta. Ongelma näytti saavan ratkaisun, mutta tehdään vielä varmistuslaskelma toisilla painokiloilla ja toisella palamisajalla. Laitetaan painoksi 95 kg ja palamisajaksi 12 tuntia. Alkoholia palaa 114 grammaa eli 9,5 annosta. Tämä 9,5 annosta on viereisten painoluokkien 90 ja 100 kg annosten puolivälissä. Lasketaan sitten promillet miehelle […]

Lue lisää

Oman painon ongelma

Annostaulukon kehittelyn alkuvaiheissa oli taulukon oikeassa reunassa oman painon sarake, josta näkyvät itselle tulevat tarkat annosmäärät. Lisäksi olivat omat promillesarakkeet naiselle ja miehelle erikseen. Tarkastellaan tätä omien sarakkeiden tarpeellisuutta. Laitetaan omaksi painoksi 75 kg ja katsotaan mikä on yksilöllinen vakioannosmäärä ja yksilölliset maksimipromillelukemat kahdeksan tunnin palamisaikariville. Tehdään laskelma yleisen ohjeen mukaan: alkoholia palaa yksi gramma […]

Lue lisää

Uusi annostaulukko. Kertotaulusta kellotauluun

Blogin aloituskuvan taulukko on vaihdettu uuteen versioon. Entisessä oli 10 tuntiriviä ja 10 painoluokkasaraketta kertotaulun tapaan. Tässä uudessa taulukossa on 12 tuntiriviä, yhtä monta kuin on numeroita kellotaulussa. Alin rivi on 24 tuntia, yhtä monta kuin on tunteja vuorokaudessa. Painoluokkasarakkeita on 10, sama luku kuin vanhassa taulukossakin. Yksilöllisiä annosruutuja on 120, sama luku kuin on […]

Lue lisää

Alkoholiannosten luonnollinen järjestelmä

 Alkoholin vaikutusta ihmiseen tarkastellaan monilla tavoilla. Tärkeimmät lähtökohdat ovat annosmäärät, verenalkoholin promillet ja alkoholin palamisaika. Näiden osatekijöiden riippuvuussuhteita toisistaan on monesti hankalaa ymmärtää. Lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen mitta ja se on aika, etyylialkoholin palamisaika, ”vaikutuksen alaisena olemisen aika”, etanoliaika. Blogin aloituskuvana oleva yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille on alkoholiannosten luonnollinen järjestelmä. Taulukosta nähdään eri mittaustapojen riippuvuussuhteet. Paradokseilta vaikuttaville […]

Lue lisää