Aika, nopeus ja alkoholihaitat

Tarkastellaan, miten alkoholihaittoja voitaisiin ennakoida etanolin palamisajan ja palamisno-peuden avulla. Alkoholihaitat johtuvat liian suuresta etanolimäärästä, joka saadaan alkoholijuomista. Etanoli on elimistön kannalta myrkyllinen aine. Altistusaika on oleellinen tekijä arvioitaessa myrkyllisten aiheiden haittavaikutuksia elimistöön.

 

Mitä mitataan ja miten

Alkoholin kulutusta mitataan kerta- ja viikkojuomisen tasolla vakioannoksilla. Annosmäärille on useampia riskitasoja. Annossuosituksissa vaikutusaika jää sivuseikaksi. Todetaan vain, että alkoholin palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Nuo yksilölliset palamiserot voidaan todeta mittaamalla verenalkoholin promillelukemia. Promillet kertovat, paljonko etanolia on elimistössä kullakin puhallushetkellä. Peräkkäisillä puhalluksilla nähdään palamisnopeus promilleina tunnissa.

Kertajuomisessa altistusaika on etanolin palamisaika ensimmäisestä ryypystä promillelukemien nollatasolle. Viikkotason altistusaika olisi päivittäisten altistusaikojen summa.

 

Normaali ja epänormaali palamisnopeus

Promilleilla mitattuna etanolin normaali palamisnopeus on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa. Vakioannoksilla mitattuna palamisnopeus riippuu juojan painosta ja se on kolmasosa – yksi annos/tunti. Keskiolutmäyräkoiran tai kossupullon palaminen kestää 36 – 12 tuntia juojan painosta riippuen. Promillet ovat kätevä nopeusmittari sen takia, että palamisaika ei vaihtele painon mukaan. Tarkkaan ottaen se kyllä vaihtelee, mutta samalla henkilöllä nopeus ei muutu, jos paino pysyy samana.

Milloin palamisnopeus muuttuu epänormaaliksi ja aiheuttaako normaali nopeus haittoja? Mitä tapahtuu, jos palamisnopeus on moninkertainen tai puolet normaaliin verrattuna? Jos palamisnopeus moninkertaistuu, niin ”vaikutuksen alaisena olemisen” aika eli altistusaika lyhenee samassa suhteessa. Tätä altistusaikaa olen nimittänyt myös etanoliajaksi.

Verenalkoholin promillet kertovat elimistössä olevan etanolimäärän. Promillet ovat paras tapa palamisnopeuden muutosten arvioinnissa.

 

Mistä epänormaali palamisnopeus johtuu?

Palamisnopeuden nousu on elinehto hengissä pysymiselle, jos etanolia nauttii vuorokausittain enemmän kuin maksa ehtii normaalilla nopeudella polttaa.  Jos etanolia saa enemmän kuin maksa normaalisti polttaa, niin sitä kertyisi elimistöön tappava määrä. Kun maksa pystyy nostamaan palamisnopeutta, niin se kykenee polttamaan eletyn vuorokauden juomat pois ennen seuraavan vuorokauden polttamisurakkaa. Maksa on tavallaan hyvässä kunnossa juojan hengissä pitämiseksi. Kyseessä on alkoholitoleranssi.  Vuosien mittaan maksan ylihyvä kunto rapistuu ja polttonopeus laskee alle normaalin.