Ajankohtainen sovellus

Ajankohtainen sovellus
Tipattoman tammikuun merkeissä on aika tarkastella uudelleen maksan kuntokerrointa. Alkoholin palaminen ja humalasta selviäminen riippuu maksan kunnosta. Maksan polttokyky voi olla normaali, kohonnut tai alentunut. Siirrytään kaavoista käytäntöön.
Verenalkoholin promillet alenevat naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa. Promillet alenevat ja alkoholi vähenee vakionopeudella noin kaksi tuntia viimeisen ryypyn jälkeen nollatasolle asti. Kun nopeus on vakio, niin nopeus kertaa aika on yhtä kuin matka. Matkaa vastaa siirtyminen lähtöpromillelukemasta nollaan tai seuraavaan mittauspisteeseen.
Runsaan alkoholin käytön seurauksena palamisnopeus nousee, käyttötauon aikana se palaa taas normaaliksi. Palamisnopeus ja sen muutokset saadaan mitatuksi kahdella alkometripuhalluksella laskuhumalan vaiheessa. Tähän ei tarvita edes virallista humalaa, ensimmäisen puhalluksen lukemaksi riittää vajaa 0,5 promillea.
Otetaan esimerkkilaskelma. Ensimmäisellä puhalluksessa promillet ovat 0,404 ja tunnin kuluttua seuraavassa puhalluksessa 0,180. Näiden erotus on 0,224. Tämä on samalla selviämisnopeus, kun mittausten väliaika oli tasan yksi tunti. Jos kyseessä on nainen, nopeus on noin 1,5 kertainen normaalin verrattuna eli 0,224/0,152 = 1,47. Jos kyseessä on mies, niin mitattu nopeus on noin 1,7-kertainen normaaliin verrattuna eli 0,224/0,133 = 1,68.
Promillelukemat ovat kolmen desimaalin tarkkuudella, koska nykyiset digitaaliset alkometrit ilmoittavat tulokset kolmella desimaalilla. Esimerkkilaskelmassa puhallusten väliaika oli tasan tunti. Se voi olla pitempikin, mutta silloin palamisnopeus saadaan tietysti jakamalla promillelukemien erotus väliajalla tunteina.
Mielestäni tämä on helppo keino seurata maksan kuntoa. Olen kokeillut menetelmää itsekin ja hyvin toimi käytännössä. Miten lienee teoriassa?