Ajokunnon arviointi etukäteen

Annostaulukon selityksiä
Alkoholijuomien vakioannoksessa on etyylialkoholia eli etanolia 12 grammaa (15 ml). Sen palamisaika on 120 tuntia juojan panokiloa kohti eli 60 kg henkilöllä kaksi tuntia ja 120-kiloisella yksi tunti (h).
Yksilöllinen annosmäärä (a) on juojan paino (p) jaettuna jakajalla (j). Taulukon vasemmassa laidassa ovat palamisajat (T) tunteina (h). Kullakin rivillä ovat yksilölliset annosmäärät ja promillet. Jakaja (j) on 120/T.
Lyhyt promillekaava: T = 10kc. Promillet ovat miehellä: T/7,5 ja naisella: T/6,6.
Yhden promillen humalaan annosmäärä on miehellä p/16 ja naisella p/18 (200/11).
Selviämisaika yhdestä promillesta on miehellä 7,5 tuntia ja naisella 6,6 tuntia.

Tämän blogijutun alkuun laitoin annostaulukon selitykset helpottamaan taulukon tulkintaa. Tarkastellaan, millä tavoin omaa ajokuntoaan pystyy taulukon tiedoilla arvioimaan

Taulukon tietoja voi käyttää juomisen ennalta suunnitteluun tai tilannearvioon nautittujen annosmäärien jälkeen. Liikenteessä toimii kaava s = vt eli matka on nopeus kertaa aika. Sama kaava etanolin palamiseen sovellettuna on c = vt, jossa pois palaneet promillet (c) ovat palamisnopeus (v) kertaa aika (t). Normaali palamisnopeus on naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa. Kymmenessä tunnissa häviää naisella 1,52 ja miehellä 1,33 promillea.

Juomisen suunnittelu ennalta
Aluksi katsotaan, montako tuntia on aikaa juomisen aloittamisesta ajoon lähtöön. Seuraavaksi arvioidaan, montako vakioannosta alkoholijuomia noihin tunteihin mahtuu.

Otetaan ajaksi 12 tuntia eli puoli vuorokautta. Taulukon vasemman reunan sarakkeesta katsotaan riviä 12. Tällä rivillä jakajaluku (j) on 10 eli yksilöllinen vakioannosmäärä (a) on juojan paino/10. Painoluokkasarakkeista nähdään, että 60 kg henkilöllä annosmäärä on 6 ja 120 kg henkilöllä 12. Siis pienemmälle juojalle sikspäk ja isommalle mäyräkoira keskiolutta.

Näistä juomamääristä maksimaaliset promillet ovat miehellä 1,60 ja naisella 1,82 ‰. Tarkastetaan asia vielä kaavalla c = vt. Miehellä laskelma on: 0,1333…*12 = 1,60 ja naisella 0,1515..*12 = 1,82.

Palamisnopeus voidaan mitata promilleina tai vakioannoksina. Promilleina mitattuna nopeus ei riipu juojan painosta eikä annosmääristä, koska kaavasta T = 10kc nämä paino (p) sekä annosmäärä (a) puuttuvat. Palamisnopeudet vakioannoksina/tunti näkyvät taulukon ylimmällä eli 1 tunnin rivillä.

Jos juomisen aloittamisesta ajoon lähtöön on lyhempi aika esim. 8 tuntia, niin yksilöliset annosmäärät ja maksimipromillet eivät näykään taulukosta suoraan. Kahdeksalle tunnille jakaja on 15 (120/8). Toinen keino annoksien määrittämiselle on laskea yhteen tai jakaa taulukon lukemia.

Annosmäärät saadaan laskemalla yhteen rivien 3 ja 5 lukemat tai jaetaan rivin 24 lukema kolmella. Annosmäärä 60 kg juojalla olisi 1,5 + 2,5 = 4 tai 12/3 = 4 annosta ja 120-kiloisella 3 + 5 = 8 tai 24/3 = 8 annosta. Maksimipromillet ovat miehellä 1,07 ja naisella 1,21 ‰.