Ajokunnon arviointi

Miten ajokunto arvioidaan? Mistä tietää onko nautittu alkoholi palanut pois määräaikaan mennessä? Montako annosta enintään saa nauttia, jotta olisi on ajokunnossa seuraavana aamuna? Riittääkö arviointiin alkoholin palamisen rautalankamalli?

Rautalankamallin mukaan 12 tunnissa (T) palava yksilöllinen vakioannosmäärä on juojan paino/10. Kaava: Tj =120. (j) on jakaja 10. Puoli vuorokautta eli 12 tuntia on sopiva ja riittävä ajanjakso arvioida selviämisaikoja rattijuoppouden kannalta. Rautalankamalli on kertolaskuna 12 * 10 = 120.

Kerralla vai vähitellen
Puolessa vuorokaudessa palaa siis vakioannosmäärä juojan paino/10. Jos oman annosmääränsä juo kerralla, niin siitä selviää nollatasolle 12 tunnissa. Yhden vakioannoksen yksilöllinen palamisaika tunteina on 120/p. Esim. 90-kiloisella henkilöllä yhden annoksen palamisaika on tunti 20 min. Kun tämä aika kerrotaan yksilöllisellä annosmäärällä 9, niin palamisajaksi tulee 12 tuntia.

Kun yksi annos palaa ajassa 120/p ja yksilöllinen annosmäärä on p/10, niin kaikissa painoluokissa yksilöllisten annosmäärien palamisaika on 12 tuntia eli (120/p)*(p/10) = 12.

Kerralla nautittuna laskennalliset maksimipromillet ovat naisella 1,82 ja miehellä 1,60. Yhdestä yksilöllisestä annoksesta promillet ovat naisella 0,15 ja miehellä 0,13.

Omat annosmääränsä voi nauttia useammissakin erissä. Alkoholi alkaa palaa kohta nauttimisen jälkeen. Jos annosmääränsä juo neljässä tunnissa, niin sinä aikana palaa pois annosmäärä p/30 ja jäljellä on määrä 2p/30. Tämä palaa kahdeksassa tunnissa.

Kertolaskusta käytäntöön
Rautalankamallin kertolaskua voi muunnella eri suuntiin. Periaate on, että palamisaika kertaa jakaja on aina 120. Jos pitää selvitä neljässä tunnissa, niin yksilöllinen vakioannosmäärä on paino/30 (4 * 30 = 120).

Rattijuoppouden välttämisessä pitää arvioida aika juomisesta ajoon lähtöön. Jos juo puolen yön maissa ja ajokunnossa pitäisi olla klo 6, niin selviämisaikaa on vain kuusi tuntia ja annosmäärä on paino/20. Rautalankamalli on hyvä selviämisajan arviointimenetelmä, se riittää.

Vahvuuksien ongelma
Esittämäni laskelmat olettavat, että vakioannoksessa on etanolialkoholia 12 grammaa. Käytännössä juomia on kymmeniä eri vahvuuksia ja samoin juomapakkauksia. Juojan oman asiantuntemuksen varaan jää tietää onko hänen nauttimissaan annoksissa etanolia enemmän vai vähemmän kuin tuo 12 grammaa. Epäselvissä tilanteissa ainut varma tapa ajokunnon arvioinnissa on alkometri tai promilletestiliuska.