Ajokuntoarvio juomisen jälkeen

Annostaulukon selityksiä
Alkoholijuomien vakioannoksessa on etyylialkoholia eli etanolia 12 grammaa (15 ml). Sen palamisaika on 120 tuntia juojan panokiloa kohti eli 60 kg henkilöllä kaksi tuntia ja 120-kiloisella yksi tunti (h).
Taulukon vasemmassa laidassa ovat palamisajat (T) tunteina (h). Kullakin rivillä ovat yksilölliset annosmäärät ja promillet. Yksilöllinen annosmäärä (a) on juojan paino (p) jaettuna jakajalla (j). Jakaja (j) on 120/T.
Lyhyt promillekaava: T = 10kc. Promillet ovat miehellä: T/7,5 ja naisella: T/6,6.
Yhden promillen humalaan annosmäärä on miehellä p/16 ja naisella p/18 (200/11).
Selviämisaika yhdestä promillesta on miehellä 7,5 tuntia ja naisella 6,6 tuntia.

Edellisessä blogissa ”Ajokunnon arviointi etukäteen” käsittelin juomisen suunnittelua ennalta. Nyt on aiheena tilannearvio juomien nauttimisen jälkeen. Tämä vaatii vähän taustatietoja.

Etanolin palamisdynamiikasta
Maksa polttaa etanolia vakionopeudella 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Palaminen alkaa heti ensimmäisen ryypyn kihahtaessa päähän ja se jatkuu samalla nopeudella riippumatta promilletason noususta tai elimistöön kertyvästä etanolimäärästä. Juomisen aika otetaan ensimmäisestä ryypystä viimeisen lasillisen tai mukillisen tyhjenemishetkeen. Juomisen loppuhetkellä on elimistössä nautittu etanolimäärä miinus juomisaikana pois palanut määrä.

Maksimipromillet ovat promilletason c0 lukema, se on tapa käsitellä promilletasoja. Maksimipromillet ilmoittavat laskennallisen tason juomisen aloitushetkellä. Se tarkoittaa, että koko nautittu etanolimäärä olisi elimistössä tasaisesti jakautuneena nolla-hetkellä eli ensimmäisen ryypyn aikaan. Tämä ei toimi käytännössä, c0-lukema ei näy alkometrissä. Maksimipromillet ovat käytännöllinen apuväline laskuopillisessa tarkastelussa.

Tilannearvio nautittujen annosmäärien jälkeen
Tarkastellaan tilannetta, jossa edellisen blogin annosmäärä paino/10 juodaan klo 22 – 03 välillä. Juomisaikana viidessä tunnissa palaa pois annosmäärä paino/24 eli 60 kg juojalla 2,5 annosta ja 120-kiloisella 5 annosta. Kun nautittu annosmäärä oli 60-kiloisella 6 annosta, niin jäljellä on 3,5 annosta. Niiden palaminen kestää 7 tuntia (määrä/nopeus: 3,5/0,5 = 7). 120-kiloisella juojalla nautitusta 12 annoksesta on jäljellä 7 annosta ja niiden palaminen kestää samat 7 tuntia (7/1 = 7).

Poispalamisaika 5 tuntia ja jäljellä olevan etanolin palamisaika 7 tuntia ovat yhteensä 12 tuntia. Kello 03 plus jäljellä oleva palamisaika 7 tuntia on klo 10 seuraavana aamupäivänä.

Tehdään sama tilannearvio promillelaskuilla. Annosmäärällä paino/10 eli palamisajalla 12 tuntia maksimipromillet ovat miehellä 1,60 ja naisella 1,82 ‰. Viidessä tunnissa palaa pois miehellä 0,67 ja naisella 0,76 ‰. Jäljellä on miehellä 0,93 ja naisella 1,06 ‰. Näiden palaminen nollatasolle kestää miehellä sekä naisella 7 tuntia.