Alkoholi, taikaluku ja tolkun kaava

Lukeman 120 nimittäminen taikaluvuksi voi vaikuttaa humpuukilta. Mutta näitä alkoholilaskelmia tehdessä tuo luku 120 tuppasi mukaan melkein joka paikkaan. Se oli jaettavana, jakajana, kertojana ja kertolaskujen tulona. Luvulla täytynee olla jotain erityistä virkaa ja takana taikaa.
Lukuhan tarkoittaa sitä, että yhden vakioannoksen palaminen kestää normaalisti 120 tuntia juojan painokiloa kohti. Siten yksi vakioannos palaa 80-kiloisella henkilöllä 1,5 tunnissa (120/80 = 1,5). Kun luku 120 on jaettavana, saadaan yhden vakioannoksen yksilöllinen palamisaika.
Kun halutaan tietää, montako annosta palaa tunnissa, luku 120 on jakajana. 80-kiloisella henkilöllä palaa 80/120 = 2/3 annosta tunnissa.
Kun halutaan tietää, montako tuntia annosmäärän (a) palaminen kestää, luku 120 on kertojana. Aika on 120*a/p. Esim. 8 annosta 80-kiloisella henkilöllä palaa 12 tunnissa (120*8/80).
Kun halutaan tietää, mikä yksilöllinen annosmäärä palaa tietyssä ajassa, niin laskelma on: a = Tp/120 = p/(120/T). Merkitään 120/T = j. Silloin a = p/j. Saadaan kaavat Tj = 120 sekä ja = p. Tässä laskelmassa luku 120 on kertolaskun tulona.
Palamisajan sekä yksilöllisten annosmäärien korrelaatiokaava on pT = 120a.
Tolkun kaava T = 10kc ilmoittaa verenalkoholin ja palamisajan korrelaation. Tässä ei tarvita tietää nautittuja annosmääriä eikä juojan painoa. Taikaluvun kaava on sukupuolineutraali, mutta tolkun kaavassa kerroin (k) tulee sukupuolen mukaan, se on miehellä 0,75 ja naisella 0,66.
Näiden laskelmien perusteella palamisaika voidaan arvioida juodun annosmäärän tai promillelukemien perusteella. Tärkeintähän on tietää, montako tuntia juoja on ”vaikutuksen alaisena” nauttimiensa juomien vaikutuksesta.
P.S. Tässäkin pitää ottaa vielä huomioon maksan kuntokerroin (n). Silloin kaavat ovat: npT = 120a ja nT = 10kc.

Jätä kommentti

*