Alkoholi, tieliikenne, nopeus

Miten nopeus, alkoholi ja liikenne liittyvät toisiinsa? Alkoholi ja liikenne liittyvät toisiinsa rattijuopumuksen kautta. Nopeus liittyy molempiin esimerkiksi palamisnopeuden ja tilannenopeuden kautta. Liikennettä varten ovat liikennesäännöt, nopeusrajoitukset, autokoulut ym.  Alkoholia säätelee alkoholilaki ja käyttöä opastetaan alkoholivalistuksella.

Tieliikenteessä ylinopeudet ovat yksi syy kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa. Yli 50 vuotta sitten tieliikennekuolleisuus oli noin 1000 henkeä vuodessa ja korkein luku oli 1156 vuonna 1972. Tuohon aikaan oli tapana ajaa niin kovaa kuin autolla pääsi ja kukin uskalsi. Nopeusrajoituksia ei ollut, ne olivat vasta suunnittelu- ja kokeiluvaiheessa. Liikenneturvallisuutta ruvettiin kehittämään ja tavoitteena oli saada kuolleisuus alenemaan 300 tasolle. Tämä tavoite on saavutettu jo muutama vuosi sitten. Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli 219 henkilöä ja vuoden 2022 ennakkotieto on 189 kuollutta. Tieliikenteessä kuolleisuus on vähentynyt noin viidesosaan 50 vuoden takaisesta tasosta.

Alkoholin nauttimisessa liian suuri määrä aiheuttaa myrkytyskuolemia ja kuolleisuutta alkoholisairauksiin.  Vuonna 2021 kuoli alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen 1646 ihmistä. Näistä myrkytyskuolemia oli 147 tapausta. Alkoholikuolleisuuden huippuvuosi oli v. 2007, jolloin kuolemia oli 2167. Tuohon aikaan tapaturmaisia alkoholimyrkytyskuolemia oli enimmillään noin 560 tapausta vuodessa. Myrkytyskuolemat ovat siten vähentyneet vajaaseen neljäsosaan huipputasostaan.

Alkoholimyrkytyskuolemia käsittelin aikaisemmin blogissa Tapaturmaiset alkoholimyrkytyskuolemat (savonsanomat.fi) 26.6.2015.

Tieliikenteessä aikoinaan asetettu turvallisuustavoite on saavutettu ja päästy tavoitetta parempaankin tulokseen. Tieliikenteessä oli tavoitteena liikennekuolemien väheneminen alle 300 tapaukseen vuodessa. Mikä on tavoite alkoholikuolleisuuden vähentämisessä? Tapaturmaiset myrkytyskuolemat ovat vähentyneet vajaaseen neljäsosaan, ja se on myönteinen kehitys. Mikä olisi alkoholisairauksien ja niiden aiheuttaman kuolleisuuden tavoitetaso? Millä käytännön toimilla tälle alemmalle tasolle päästäisiin?

Tieliikenteessä ymmärretään ylinopeuksien vaarallisuus, ja se on Liikenneturvan valistustyön ansiota. Ylinopeuden ohella toinen avainsana on tilannenopeus. Mielestäni alkoholijuomakulttuuriin pitää kehittää ohjeet oikeasta tilannenopeudesta alkoholijuomien nauttimisessa.