Alkoholiannokset (11 g) murtolukuina

Vanhoja alkoholi-infoja selatessa löytyi Alkon lehtinen ALKOHOLI JA LIIKENNE VUODELTA 2004. Siinä on sivulla 16 annostaulukko, jossa sanotaan: ”1,0 ANNOS = 11 G PUHDASTA ALKOHOLIA”. Siis yhdessä alkoholiannoksessa on 11 grammaa puhdasta alkoholia. Tämä oli sitä aikaa, kun ihmettelin onko siinä yhdessä annoksessa 11 vai 12 grammaa etanolia eli tuota puhdasta alkoholia. Blogissani oleva alkuperäinen taulukko on laadittu 12 alkoholigramman mukaisesti. Sen takia laadin vertailun vuoksi uuden taulukon tuolle 11 gramman annosmitoitukselle.

Tässä 11 gramman taulukossa jakajasarakkeen luvut ja yksilölliset annosmäärät ovat murtolukuina. Taulukko on alla.

 

Annostaulukko murtolukuina. Annoksessa 11 g puhdasta alkoholia
palamis-aika h  jakaja- luku juojan paino kg yksilöllinen annosmäärä promillet
40 50 60 70 80 84 90 100 110 120 mies nainen
1 110 0,36 0,45 0,55 0,64 0,73 0,76 0,82 0,91 1,00 1,09 0,1333 0,1515
1 110/1   4/11   5/11   6/11   7/11   8/11 84/110   9/11  10/11 1 12/11 1/7,5 1/6,6
2 110/2   8/11 10/11 12/11 14/11 16/11 186/110 18/11 20/11 2 24/11 2/7,5 2/6,6
3 110/3 12/11 15/11 18/11 21/11 24/11 252/110 27/11 30/11 3 36/11 3/7,5 3/6,6
4 110/4 16/11 20/11 24/11 28/11 32/11 336/110 36/11 40/11 4 48/11 4/7,5 4/6,6
5 110/5 20/11 25/11 30/11 35/11 40/11 420/110 45/11 50/11 5 60/11 5/7,5 5/6,6
6 110/6 24/11 30/11 36/11 42/11 48/11 504/110 54/11 60/11 6 72/11 6/7,5 6/6,6
8 110/8 32/11 40/11 48/11 56/11 64/11 672/110 72/11 80/11 8 96/11 8/7,5 8/6,6
10 11 40/11 50/11 60/11 70/11 80/11 840/110 90/11 100/11 10 120/11 10/7,5 10/6,6
11 10 4 5 6 7 8 8,4 9 10 11 12 11/7,5 11/6,6
12 110/12 48/11 60/11 72/11 84/11 96/11 100,8/11 108/11 120/11 12 144/11 12/7,5 12/6,6
15 110/15 60/11 75/11 90/11 105/11 120/11 126/11 135/11 150/11 15 180/11 15/7,5 15/6,6
20 110/20 80/11 100/11 120/11 140/11 160/11 168/11 180/11 200/11 20 240/11 20/7,5 20/6,6
24 110/24 96/11 120/11 144/11 168/11 192/11 201,6/11 216/11 240/11 24 288/11 24/7,5 24/6,6
1.9.2022/K. Rissanen

 

Yksilölliset annosmäärät lasketaan kaavalla: pT=110a, jossa p = juojan paino, T = palamisaika ja a = annosmäärä, annoksessa on 11 grammaa puhdasta alkoholia eli etanolia. Kun alkoholia palaa 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti, niin 11 gramman palaminen kestää 110 tuntia/painokilo.

Kaavan mukaan yhdessä tunnissa palava annosmäärä (a) on: a = p*1/110. Palamisnopeus on p/110 annosta tunnissa eli 110 kg painoisella henkilöllä 1 ann0s (= 110/110) ja muissa painoluokissa p/110. Taulukon ruuduissa/soluissa on nollat jätetty pois sekä painosta että jakajasta 110. Painoluokassa 84 kg nollat ovat mukana.

Painoluokan 110 kg sarakkeessa annosmäärät ovat samat kuin palamisajan tunnit. Tuntirivillä 11 eri painoluokkien annosmäärät ovat kokonaislukuja paino/10 paitsi 84 kg sarakkeessa (840/110 = 8,4). Nämä kokonaislukujen sarake ja rivi ovat taulukossa lihavoitu.

Taulukon yläosassa on kaksi yhden tunnin riviä, niistä ylimmällä rivillä annosmäärät eli palamisnopeudet ovat vertailun vuoksi desimaalilukuina samoin kuin promillelukemat.

Annosgrammojen 12 g ja 11 g vertailua pohdiskelin blogissa ”Alkoholimittojen vertailua” 12.11.2021. Tuo vanha blogi löytyy tästä.