Alkoholiannokset ja aika, laskenta-automaatti

Alkoholijuomia nautittaessa on tarpeellista tietää, missä ajassa niistä saatu etanoli poistuu elimistöstä. Toisin sanoen, montako tuntia juoja on ”vaikutuksen alaisena”. Edellisessä blogissa esitin laskelman, että annosmäärä juojan paino/10 palaa 12 tunnissa.
Kysytään montako tuntia nautitun etanolin palaminen kestää, kun 80 kg painava henkilö juo 4 vakioannosta jotain alkoholijuomaa. Tämä voidaan laskea palamisajan peruskaavalla pT = 120a. Sijoitetaan tiedot kaavaan: 80*T = 120*4, josta T = 6 tuntia.
Toinen kysymys: Montako annosta 90 kg painava henkilö saa juoda, että palamisaika on 8 tuntia? Vastaus saadaan samalla peruskaavalla. 90*8 = 120*a, josta annosmäärä (a) = 6.
Mikä semmoinen laskenta-automaatti sitten on? Palamisajan peruskaavahan on jo hyvä automaatti, kun sillä saa vastaukset kumpaankin suuntaan. Mutta ainahan on hyvä olla varajärjestelmä kontrollina.
Automaatti perustuu kaavoihin Tj = 120 sekä ja = p. Kaavat tarkoittavat, että palamisaika (T) kertaa jakajaluku (j) = 120 sekä jakajaluku (j) kertaa vakioannosmäärä (a) = juojan paino (p). Lasketaan vastaukset edellä oleviin kysymyksiin näillä automaatin kaavoilla.
Kun 80 kg painava henkilö juo 4 vakioannosta, niin kaavasta ja = p saadaan: j = 80/4 = 20. Kaavan Tj = 120 mukaan palamisaika T = 120/20 = 6 tuntia.
Montako annosta 90 kg painava henkilö saa juoda, että palamisaika on 8 tuntia? Laitetaan 8 tuntia kaavaan Tj = 120: 8*j = 120. Siitä jakaja j = 15. Annosmäärä saadaan kaavalla ja = p: 15*a = 90, josta annosmäärä a = 6 annosta.
Tässä juomisen jakolaskuissa on jonkinlainen automaatio. Palamisaika kertaa jakaja on 120. Kun ajattelee jotain haluttua palamisaikaa, ”vaikutuksen alaisena olemisaikaa”, niin 120/haluttu aika on jakaja. Jakajalla saa halutun  vakioannosmäärän.
Kun opettelee nämä palamisajan ja jakajan korrelaatiot, niin yhdellä jakolaskulla saa haluttua palamisaikaa vastaavan yksilöllisen annosmäärän.