Alkoholiannosten luonnollinen järjestelmä

 Alkoholin vaikutusta ihmiseen tarkastellaan monilla tavoilla. Tärkeimmät lähtökohdat ovat annosmäärät, verenalkoholin promillet ja alkoholin palamisaika. Näiden osatekijöiden riippuvuussuhteita toisistaan on monesti hankalaa ymmärtää. Lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen mitta ja se on aika, etyylialkoholin palamisaika, ”vaikutuksen alaisena olemisen aika”, etanoliaika.

Blogin aloituskuvana oleva yksilöllinen annostaulukko alkoholijuomille on alkoholiannosten luonnollinen järjestelmä. Taulukosta nähdään eri mittaustapojen riippuvuussuhteet. Paradokseilta vaikuttaville asioille löytyy luonnolliset selitykset.

Alkoholijuomien nauttimisen mittana on vakioannos. Se sisältää etyylialkoholia eli etanolia 12 grammaa ja yhden vakioannoksen normaali palamisaika on 120 tuntia juojan painokiloa kohti.

Verenalkoholin promillet on tuttu mittari. Promillelukeman perusteella voidaan laskea elimistössä puhallushetkellä oleva etanolimäärä, jos tiedetään juojan paino ja sukupuoli. Kun etanolin grammamäärä tai vakioannosmäärä on saatu lasketuksi, tarvitaan vielä uusi laskelma palamisaikaa varten. Puuttuva rengas laskuopista on promillelukeman ja palamisajan suora korrelaatio. Tälle korrelaatiolle voidaan johtaa kaava T = 10kc. Kaava kertoo, että yhdestä promillesta nainen selviää nollatasolle normaalisti 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Toiseksi kaava kertoo, että normaali palamisnopeus on naisella 0,1515 promillea tunnissa ja miehellä 0,1333 promillea tunnissa.

 

Annostaulukon rivit 1 ja 10 sekä 12 tuntia

Tarkastellaan aloituskuvana olevaa taulukkoa. Kun yhteisenä mittana on etanolialkoholin palamisaika, niin samalle tuntiriville saadaan yksilölliset annosmäärät eri painoluokissa sekä verenalkoholin promillet erikseen miehelle ja naiselle. Ylimmällä yhden tunnin rivillä olevat annosmäärät ja promilleluvut ovat samalla palamisnopeudet vakioannoksina tunnissa sekä promilleina tunnissa.

Rivillä 10 tuntia ovat kertajuomisen ylärajat naiselle 5 ja miehelle 7 vakioannosta. Miehelle on ylimääräinen 84 kg painosarake, jotta jakolaskun paino/12 tulos on tasan 7.

Rivillä 12 tuntia on nyrkkisäännön tapainen tieto. Puolessa vuorokaudessa palaa normaalisti vakioannosmäärä juojan paino/10.

 

Maksimipromillet

Maksimipromillet tarkoittavat sitä, että koko vakioannosmäärä olisi siemaistu kerralla ja juoman etanolialkoholimäärä olisi heti samalla hetkellä jakautuneena elimistöön tasan. Tätä promillelukemaa sanotaan c-nolla arvoksi (c0). Taulukon promillelukemat ovat näitä maksimipromillelukuja. Rivien alkupäässä ovat näitä maksimipromillelukuja vastaavat selviämisajat tunteina.

 

Luonnollinen järjestelmä

Annostaulukko toimii samalla tavalla kuin kertotaulu. Kertotauluhan on nopeutettua yhteenlaskua. Samaan tapaan annostaulukko nopeuttaa yksilöllisten annosmäärien vertailua palamisaikoihin ja promilletasoihin. Taulukko käsittelee normaalitilannetta, jolloin etanolin palamisnopeus on normaali ja nestetilavuuskertoimet (k) ovat vakiolukemia: naisella 0,66 ja miehellä 0,75.

 

Taulukon selityksiä: Juomisen jakolaskut

Alkoholijuomien vakioannoksessa on etyylialkoholia eli etanolia 12 grammaa (15 ml) ja sen palamisaika on normaalisti 120 tuntia juojan painokiloa (p) kohti.

Vasemmassa sarakkeessa ovat palamisajat (T) tunteina. Tuntiriveillä ovat jakajaluku (j) sekä annosmäärät (a) eri painoluokissa. Oikealla ovat verenalkoholin promillet (c) miehellä ja naisella.

Jakaja = 120/palamisaika. Annokset = juojan paino/jakaja.

Promillet: mies = palamisaika/7,5 ja nainen palamisaika/6,6. Kaava: T = 10kc

Annosmäärä yhden promillen humalaan: mies p/16 ja nainen p/18,2 (p/(200/11)).

Selviäminen tästä yhdestä promillesta mies 7,5 tuntia ja nainen 6,6 tuntia.