Alkoholigrammat promilleiksi

Alkoholin palamisessa perustieto on, että alkoholi palaa vakionopeudella 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti eli yksi gramma juojan kymmentä painokiloa kohti. Tämä nopeus on sama naisella ja miehellä. Tarkastellaan, mikä tämä palamisnopeus on promilleina tunnissa.

Verenalkoholin promillekaava on: c = A/kp, jossa (c) on promillet, (A) on elimistössä oleva alkoholimäärä grammoina, (k) on nestetilavuuskerroin naisella 0,66 ja miehellä 0,75 tekijä (p) on juojan paino kiloina.

Oletetaan, että henkilöllä on elimistössä tietty grammamäärä alkoholia jakautuneena tasaisesti elimistön nestetilaan. Laskelma 60 kg painoisella naisella on seuraava: alkoholimäärä olisi 6 grammaa. Sijoitetaan nämä promillekaavaan: c = 6/0,66*60 = 1/6,6 = 0,1515…

Miehellä 80 kg ja alkoholimäärä 8 grammaa: c = 8/0,75*80 = 1/7,5 = 0,1333…

Grammoina tunnissa mitattuna alkoholin palamisnopeus on sama naisella ja miehellä eli 0,1 grammaa tunnissa painokiloa kohti. Promilleina tunnissa mitattuna nopeuksissa on sukupuoliero sillä naisella nopeus on 0,1515 promillea tunnissa ja miehellä 0,1333 promillea tunnissa.

Jos laskelma tehdään millä tahansa painokiloilla (p), niin tunnissa palava grammamäärä on 0,1*p. Laskelma on silloin naisella: c = 0,1*p/0,66*p = 0,1515… Miehellä: c = 0,1*p/0,75*p = 0,1333…

Laskelmissa juojan paino supistuu pois ja palamisnopeuden lukemaksi tulee 1/10*k eli naisella 1/6,6 = 0,1515 ja miehellä 1/7,5 = 0,1333. Todetaan, että alkoholin palamisnopeus mitattuna promilleina tunnissa ei riipu juojan painosta vaan pelkästään nestetilavuuskertoimesta, joka on naisella 0,65 ja miehellä 0,75. Näitä kertoimia sanotaan vakioiksi, mutta ne ovat keskiarvolukuja ja niissäkin on yksilöllistä vaihtelua suunnilleen välillä 0,6 – 0,8.

Alkoholijuomien nauttimisen jälkeen on vaikea arvioida montako grammaa alkoholia on elimistössä jäljellä. Kun alkometripuhalluksella nähdään puhallushetken promillemäärä, niin selviämisaika saadaan jakamalla puhallustulos palamisnopeudella. Yhdestä promillesta nainen selviää nollatasolle ajassa 1/0,1515 = 6,6 tuntia ja mies ajassa 1/0,1333 = 7,5 tuntia.