Alkoholigrammoista vakioannoksiin

Alkoholijuomien etanolialkoholimäärää mitataan grammoilla ja vakioannoksilla.  Näitä molempia mittoja käytetään myös alkoholivalistuksessa. Mielestäni tämä aiheuttaa jonkinlaista sekaannusta. Alkoholia on tapana muuntaa sata prosenttiseksi. Tämä sata prosenttinen alkoholi on etanolia. Tarkastellaan, miten etanoligrammat muunnetaan vakioannoksiksi.

Alkoholijuomien grammamäärä etanolialkoholia on pulmallinen sen takia, että juomien vahvuudet ilmaistaan tilavuusprosentteina. Grammamäärä ei näy missään etiketissä. Kunkin pitää itse tietää, montako grammaa tulee juoneeksi.

Vakioannos on alkoholijuomien anniskelumitta ja se sisältää 12 grammaa etanolia. Alkoholivalistuksessa kerrotaan, että maksa polttaa alkoholia normaalisti 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Palamisnopeus on sama kummallakin sukupuolella. Yhden vakioannoksen palamisaika on 120 tuntia juojan painokiloa kohti. Yhdessä tunnissa palava annosmäärä on juojan paino/120.

Grammamitoilla ilmaistuna palaa yksi gramma tunnissa juojan kymmentä painokiloa kohti eli sekin on 0,1 grammaa tunnissa yhtä painokiloa kohti. Yhden gramman palamisaika on 10 tuntia painokiloa kohti. Vakioannos on siis painoltaan sekä palamisajaltaan 12-kertainen yhteen grammaan verrattuna.

Edellisen blogin (5.10.2021) päättelylaskelmat oli tehty grammamitalla. Kun laskelmien grammamäärät jaetaan luvulla 12, niin saadaan vakioannokset. Kun vakioannoksille lasketussa annostaulukossa solujen lukemat kerrotaan luvulla 12, niin saadaan etanoligrammat.

Grammamitalla tehty juomistaulukko on tyylikäs sillä tavoin, että alkoholimäärät ovat kokonaislukuja ilman desimaaleja. Yhden tunnin painoluokkarivillä etanolimäärä on juojan paino ilman nollaa eli 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12. Palamisnopeudet ovat kokonaislukuja. Muilla tuntiriveillä määrät ovat ensimmäisen rivin luku kertaa tunnit, nopeus kertaa aika.

Vakioannostaulukossa yhden tunnin rivillä ovat hankaluutena desimaalit jakolaskusta paino/120. Sen takia melkein kaikkiin annossoluihin muillekin tuntiriveille tulee desimaaliluvut.

Edellisessä blogissa päättelylaskelmien lopputulos oli Tolkun kaava T = 10kc eli suora korrelaatio palamisajan ja promillelukemien välille. Tämäkin asia on ennestään tuttu, sillä promilletason sanotaan laskevan 0,14 promillea tunnissa. Tolkun kaavan mukaan palamisnopeus on naisella 0,1515 ja miehellä 0,1333 promillea tunnissa. Näiden keskiarvo on tuo 0,14. Alkoholilaskelmilla päästään keskiarvoista yksilöllisiin lukemiin.