Alkoholijuomat. Ajan ja laskuopin logiikat

Joltain nettisivulta jäi mieleen teksti: ”-alkoholistin elinikä on 47 vuotta”. Toisaalta näkee mainintoja, että alkoholi lyhentää elinikää 20 tai 30 vuotta. Elinajan odote on Suomessa noin 81 vuotta.
Montako litraa alkoholijuomista saatua ”absoluuttista alkoholia” eli etanolia mahtuu noihin alkoholistin keskimääräisen eliniän 47 vuoteen? Montako litraa etanolia elimistö kestää ihmisen elinaikana? Montako litraa vuodessa on runsaasti tai liian runsaasti, montako litraa on kohtuus?
Oletetaan, että 47-vuoden iässä etanolialkoholiin kuollut on aloittanut juomisen 17-vuotiaana ja juonut ensin 20 vuotta runsaasti ja loput 10 vuotta vielä runsaammin. Suurkulutuksen nimellä kulkenut käyttömäärä on keskimäärin 15 litraa etanolia vuodessa. Sillä vauhdilla kertyy 300 litraa 20 vuodessa. Jos vuosikulutus nousee 40 litraan vuodessa, niin viimeisten kymmenen vuoden aikana kertyy 400 litraa. Se on yhteensä 700 litraa etanolia, keskimäärin 23 litraa vuodessa.
Maksa pystyy normaalisti polttamaan vuodessa etanolia 1,095 litraa juojan painokiloa kohti. Tästä tulisi 82 litraa vuodessa 75-kiloiselle juojalle. Tämä on maksan normaali polttokyky vuodessa. Tällaista maksimirasitusta maksa tai muukaan elimistö ei kestäne kymmentä vuotta pitempään, joten kertymäksi tulisi noin 800 litraa etanolia.
Montako litraa etanolia kertyy vuodessa, jos elinikäisen annoksensa 700 litraa nauttii ikävuosien 17 -81 aikana? Siitä tulee noin 11 litraa vuodessa. Vuonna 2014 alkoholijuomien kokonaiskulutus 100-prosenttisena alkoholina oli 11,2 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
Alkoholihaittojen yhteydessä puhutaan riskirajoista tai riskitasoista annoksina tai grammoina viikossa. En ole nähnyt näitä vuosikulutukseksi muunnettuina. Tilastoissa ja yleisessä keskustelussa on kulutustason mittana 100-prosenttisen alkoholin kulutus asukasta kohti vuodessa. Nykyisten ohjeiden mukaan korkean riskin taso on naisilla 12 – 16 annosta viikossa ja miehillä 23 – 24 annosta viikossa. Näistä tulee naisille vuodessa noin 10,9 ja miehille noin 18,3 litraa etanolia vuodessa, keskimäärin 14,6 litraa. Vuosikulutusten vertailu on yhteismitallinen laskutapa.
Vuositasolla tarkasteltuna maksan normaali polttokyky on keskimäärin 82 litraa etanolia. Kokonaiskulutus oli vuona 2014 Suomessa 9,3 litraa asukasta kohti ja 11,2 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti. Elimistön kestokyky etanolille on mielestäni luonnonlakeihin verrattava ilmiö, kestokyvylle on tietyt rajat ja lujuuslaskelmat. Riskitasot kertovat kestokyvyn rajoista. Vuosikulutukseksi muunnetut etanolilitrat piirtävät yhteismitallisen hahmon näille rajoille.
Yksilön kannalta ratkaiseva ja toisaalta helppo kysymys on se, montako prosenttia maksimista etanolin nauttimisvauhtini on. Täysteho on yhtä kuin täystuho. Nolla prosenttia on riskinä nolla. Kohtuus on kymmenen prosenttia, mutta sekään ei ole riskitön.