Alkoholijuomat, valistus, tieto, ymmärrys

Iisalmen Sanomissa oli 29.8.2016 Riitta Koivulan mielipidekirjoitus ”Alkoholilaki – onneton yritys eurooppalaisuuteen”. Siinä käsiteltiin tulevaa alkoholilakia, juomakulttuuria, tietoa, valistusta, hoitoa, kansanterveyttä ym. Kirjoitus on hyvä katsaus alkoholiongelmista. Sen tiimoilta esitän omia pohdintoja ja laskelmia.
Alkoholilain valmistelussa ja yleisessä mielipiteessä näyttää olevan käsitys, että siirtyminen eurooppalaisiin juomatapoihin ratkaisisi alkoholiongelmat. Tilastoista löytyy tositteita siitä, että ei ratkaise. Vuonna 1972 maksakirroosikuolleisuus oli Ranskassa 7-kartainen Suomeen verrattuna. Ranskassa kirroosikuolemia oli 57,2 ja Suomessa 7,5 tapausta 100.000 asukasta kohti. Alkoholinkulutus oli silloin Ranskassa 16,8 ja Suomessa 5,1 litraa sata prosenttista alkoholia asukasta kohti. Eurooppalaisen juomakulttuurin haitat jätetään mainitsematta suomalaisessa alkoholikeskustelussa.
Vuoden 1972 tasosta alkoholinkulutus on noussut Suomessa noin 10 litraan ja Ranskassa laskenut 13 litran seutuville. Olen samaa mieltä Koivulan kanssa, että alkoholijuomien saatavuuden lisääminen ei vähennä haittoja, vaan lisää niitä. Paitsi jos – ymmärretään olla liikaa juomatta.
Paitsi jos – valistukseen saataisiin tehoa ja tolkkua. Koivula mainitsi valistuksen ja tiedon. Molempia on ollut tarjolla. Tieto ja valistus tarvitsevat tiivistämistä ja kohdentamista ja ennen kaikkea raakaa inhorealismia. Tarvitaan elimistön lujuuslaskelmat etanolialkoholille ja totuudenmukaisia iskulauseita entisen ”ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku” jankutuksen jatkoksi.
Jatko on: -mutta saaviin ja sammioon hukkuu kyllä. Jos kulturelleista alkoholijuomista saa etanolia yli 50 litraa vuodessa tai etanolikertymä nousee 700 litraan, niin hukkumiset ovat tavallisia. Suurkulutuksen litramäärät ovat naisella 12,38 ja miehellä 18,72 litraa etanolia vuodessa.
Ehkäistä vai hoitaa, siinä pulma. Tähän on ratkaisuna etanolin ja ihmisen elimistön vuorovaikutuksen tarkastelu. Yleisesti todetaan, että alkoholille kehittyy toleranssi. Vuorovaikutuksen tasot ovat: totuttelu, toleranssi, riippuvuus ja romahdus. Totuttelu, toleranssi, riippuvuus, romahdus. Opi tämä loru! Nykyään hoito alkaa yleensä riippuvuus- tai romahdusvaiheessa. Neuvo on: jos juot, niin pysy totuttelutasolla.