Alkoholijuomien kulutustasot taulukkona

 
Alkoholihaitat riippuvat nautitun etanolialkoholin määrästä. Palamisaika on hyvä yhteismitta näille nautituille määrille. Alkoholivalistuksessa annetaan suosituksia kohtuudelle, riskikäytölle eli suurkulutukselle ja kertajuomiselle. Nämä eri kulutustasot voidaan ilmaista myös palamisaikana.
Palamisajaksi muunnettuna kohtuus on 2,4 tuntia, riskikäyttö 4,8 tuntia ja kertajuominen 10 tuntia. Palamisajoista saadaan lasketuksi yksilölliset annosmäärät ja verenalkoholin promillet. Palamisajat ovat perustana myös vuosikulutuksen arviointiin. Kaikki tärkeät lukemat saadaan laitetuksi taulukkomuotoon yhdellä kertaa katseltaviksi.
Taulukon kopiointi/kirjoittaminen ei taida onnistua.
Vuositason kulutuslukemat juojan painokiloa kohti ovat seuraavat.
Kohtuus: 0,11 litraa/kg. Riskikäyttö/suurkulutus: 0,22 litraa/kg. Kertajuominen: 0,46 litraa/kg. Puoli vrk: 0,55 litraa/kg. Täysteho: 1,1 litraa/kg.
70-kiloisella henkilöllä tämä tarkoittaa vuodessa seuraavia litramääriä. Kohtuus: 7,67 litraa. Riskikäyttö: 15,33 litraa. Kertajuominen: 31,94 litraa. Täysteho: 76,65 litraa.
 

                                         Alkoholijuomien yksilöllinen annostaulukko
Kulutustasot palamisajan mukaisesti Palamisaika, jakaja, yksilölliset annokset, promillet Omat annokset ja promillet        Vuositaso
palamis aikatunteja   jakaja juojan paino kg ja annokset     promillet paino kg omat promillet litraa/kg keskim.
40 60 84 120 mies nainen 79 mies nainen 1,095 70 kg
Yksi tunti. Nopeus ‰ /h 1 120 0,3 0,5 0,7 1,0 0,133 0,152 0,7 0,046 3,19
Kohtuus 2,4 50 0,8 1,2 1,7 2,4 0,32 0,36 1,6 0,110 7,67
Riskikäyttö, suurkulutus 4,8 25 1,6 2 3 5 0,64 0,73 3,2 0,219 15,33
Kertajuominen 10 12 3,3 5 7 10 1,33 1,52 6,6 0,456 31,94
Puoli vuorokautta 12 10 4 6 8,4 12 1,60 1,82 7,9 0,548 38,33
Täysteho 24 5 8 12 16,8 24 3,20 3,64 15,8 1,095 76,65
Toleranssitaso 30 4 10 15 21,0 30 4,00 4,55 19,8 1,369 95,81
Korkea toleranssi 40 3 13 20 28 40 5,33 6,06 26,3 1,825 127,75