Alkoholilaskelmista muistisääntöihin

Aikoinaan aloitin alkoholilaskelmien tekemisen sen takia, että en saanut tolkkua silloisesta alkoholivalistuksesta. Nyt on tilanne sitten niin, että tästä tolkuttomasta määrästä ristiin rastiin tehtyjä laskelmia on satunnaisen lukijan hankala saada tolkkua tai mitään selvää. Laskelmien idea oli ottaa lähtökohdaksi alkoholin palamisaika. Palamisaika on ikään kuin yhteinen mitta, jolla palamisaika, nautitut yksilölliset alkoholimäärät ja niiden tuottamat promillelukemat saadaan samalle riville.

Millaisia muistisäännöiksi sopivia keskiarvoisia lukemia laskelmien seasta voisi ottaa esiin?  Pyöristän desimaaliluvut keskiarvoiksi, esimerkiksi miehen ja naisen promillelukemat 0,133 ja 0,1515 promilleluvuksi 0,14 ‰. Joihinkin muistilukemiin sopivat myös murtoluvut.

0,7: on keskiarvo promillekaavan (kpc = A) nestetilavuuskertoimista (k) 0,75 ja 0,66.

1/7: on keskimääräinen alkoholin normaali palamisnopeus promilleina tunnissa 1/7 = 0,14 .

1: Suomalainen on virallisesti humalassa, kun verenalkoholin promillet ovat 1.

7: Yhdestä promillesta selviäminen kestää keskimäärin 7 tuntia.

1,7: Yhdestä vakioannoksesta jotain alkoholijuomaa 70 kg henkilö selviää 1,7 tunnissa.

17: Yhden promillen humala tulee vakioannosmäärällä p/17, juojan paino (p) jaettuna luvulla 17.

77: litraa on maksimimäärä joka palaa vuodessa 70 kg painoisella henkilöllä (365*14*15=76,650).

Yllä on seitsemän riviä hyödyllisiä käytännön tietoja alkoholijuomien nauttimiseen liittyvistä tärkeistä riippuvuussuhteista. Alin 77 litran rivi tarvinnee lisätietoja. Yhdessä alkoholijuomien vakioannoksessa on etanolialkoholia 12 grammaa eli 15 ml. Vuorokaudessa palaa 70 kg painoisella ihmisellä normaalisti 14 vakioannosta, mikä näkyy annostaulukon alimmalla 24 tunnin rivillä. Vuorokaudessa palaa siten 14*15 = 210 ml ja vuodessa 365*210 = 76650 ml, noin 77 litraa.

Vuorokaudessa palaa siis annosmäärä paino/5. Helppo muistisääntö on se, että puolessa vuorokaudessa eli 12 tunnissa palaa vakioannosmäärä juojan paino (p) jaettuna kymmenellä eli laskelmana p/10.