Alkoholimittojen vertailua

Edellisessä blogissa 25.10.2021 ovat yksilölliset annostaulukot mittoina gramma ja vakioannos. Kummassakin taulukossa ovat samat painoluokkasarakkeet ja palamisaikojen tuntirivit: 10 painoluokkasaraketta ja 12 palamisaikariviä. Vertaillaan gramma- ja vakioannosmittoja.

Ylemmässä grammataulukossa yksilölliset etanolialkoholimäärät on ilmoitettu grammoina ja alemmassa taulukossa vakioannoksina. Havaitaan, että grammataulukossa lukemat ovat 12- kertaiset vakioannostaulukon lukemiin verrattuna. Tämä johtuu tietenkin siitä, että yhdessä vakioannoksessa on 12 grammaa etanolia eli ns. puhdasta alkoholia. Grammataulukko on sillä tavoin yksinkertaisempi, että siinä yksilölliset etanolimäärät ovat kokonaislukuja muissa kuin 84 kg painoluokassa.

Kun tarkastellaan kertajuomisen suurinta määrää 60 kg naiselle viisi ja 80 kg miehelle seitsemän vakioannosta, niin kummassakaan taulukossa painoluokan 80 kg laskelmat eivät mene tarkalleen tasan, kokonaisluvuiksi pyöristettynä ne kuitenkin menevät.

Kummassakin taulukossa promillelukemat ja palamisajat ovat samat. Voi tuntua paradoksaaliselta, että erikokoisilla yksilöllisillä annoksilla saadaan samat promillelukemat. Taulukko osoittaa, että palamisajoilla ja promillelukemilla on suora keskinäinen riippuvuussuhde vaikka etanolimäärien lukuarvot muuttuvat.

Promillekaavassa etanolimäärä on grammoina. Kun vakioannosmäärä kerrotaan luvulla 12, niin saadaan promillekaavaan laitettava grammamäärä. Silloin promilletulos pysyy samana. Tämä gramma- ja vakioannosmittojen vertailu osoittaa, että annostaulukoissa palamisaika, yksilölliset annosmäärät ja promillelukemat kuuluvat samalle riville.

Yhden tunnin rivi ilmoittaa etanolialkoholin palamisnopeuden eri mitoilla ilmaistuna. Promilleina mitattuna normaali nopeus on miehellä 0,1333 ja naisella 0,1515 promillea tunnissa. Grammoina tunnissa mitattuna nopeuslukema on paino/10 ja vakioannoksina mitattuna lukema on paino/120. Nämä nopeudet ovat samat miehellä ja naisella.

Grammataulukossa muiden tuntirivien annosmäärät eri painoluokissa ovat nopeus kertaa tuntilukema. Annosmäärät ovat tasalukuja/kokonaislukuja paitsi 84 kg sarakkeessa, jossa tulee perään yksi desimaali melkein kaikilla riveillä. Vastaavasti vakioannosmitalla laaditussa taulukossa kokonaisluvut ovat harvinaisia ja desimaalilukemat ovat enemmistönä.

Grammataulukosta voi jättää jakajasarakkeen pois, koska siihen tulee paljon desimaalilukuja ja toisekseen yksilölliset grammamäärät saadaan helpolla kertolaskulla.  Laitoin jakajasarakkeen mukaan, jotta grammataulukko vastaa vakioannostaulukon rakennetta.

Otetaan yksi esimerkkilaskelma. Mies puhaltaa alkometriin lukeman 0,67 promillea ja hänen painonsa on 80 kg. Montako grammaa etanolia hänellä on elimistössä ja missä ajassa se palaa pois? Vastaus on 40 grammaa. Promillekaava on: kpc = A (0,75*80*0,67 = 40,2). Jos 60 kg painoinen nainen puhaltaa 0,76 promillea, niin hänellä on elimistössä etanolia 30 grammaa (0,66*60*0,76=30,096). Palamisaika näille miehen 40 grammalle ja naisen 30 grammalle on kummallekin sama eli 5 tuntia. Kaava on pT=10A. Miehellä laskelma on: 80*T = 10*40, josta palamisaika T on 5 tuntia. Naisella laskelma on: 60*T = 10*30, josta palamisaika T on 5 tuntia.

Onko vakioannoksessa 11 vai 12 grammaa etanolia? Vuosia sitten alkoholijuomia käsittelevissä ohjelehtisissä mainittiin, että alkoholiannos sisältää 11 grammaa alkoholia. Nykyään määrä on 12 grammaa. Jos määrä olisi 11 grammaa, niin yhden gramman palamisaika olisi 110 tuntia juojan painokiloa kohti. Juomisen jakolaskujen peruskaavaksi tulisi Tj=110, jolloin melkein kaikki jakajaluvut olisivat desimaalilukuja. Tämän takia 12 grammaa ja sen palamisaika 120 tuntia ovat hyvät ja peräti alkoholilaskelmien taikaluvut.