Alkoholin palamisnopeuden paradokseja

Tieliikenteessä ajonopeus ja matka-aika kytkeytyvät toisiinsa, ja ne ovat tuttuja asioita. Palamisnopeus ja palamisaika sopivat myös alkoholiasioiden tarkasteluun. Kun lähtökohdaksi otetaan nautitun alkoholimäärän palamisaika ja palamisnopeus, niin yksilölliset annosmäärät ja promillelukemat saadaan hyvään järjestykseen taulukkomuodossa esitettäväksi.

Tarkastellaan aloituskuvana olevaa annostaulukkoa. Siitä saa näkyviin tulostettavan version nettiosoitteesta: https://blogit.savonsanomat.fi/wp-content/uploads/2018/10/taulukko.pdf

Alkoholin palamisessa nopeus voidaan mitata vakioannoksina tai promilleina tunnissa. Nämä nopeuslukemat ovat annostaulukon ylimmällä rivillä. Palamisnopeus suurenee juojan painon mukaan. Painoluokkien 40 ja 120 kg välillä tunnissa palava määrä on 1/3 – 1 vakioannosta. Toisaalta palamisnopeus on vakio eli 0,1 g/h/kg, mutta eri painoisilla juojilla nopeus vaihtuu painon mukaan. Tämä vaihtuminen näyttää paradoksaaliselta, mutta se on käytännön seuraus yksilöllisestä vaihtelusta. Promilleina mitattuna nopeus on sama kaikissa painoluokissa eli naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea tunnissa.

Nopeus kertaa palamisajan tunnit on palanut vakioannosmäärä. Kaikissa painoluokkasarakkeissa kunkin tuntirivin annosmäärä on nopeus kertaa tunnit. Kun katsotaan 84 kg saraketta, niin todetaan että 0,7*2 = 1,4      0,7*3 = 2,1        0,7*10 = 7 jne.

Yksilölliset annosmäärät saadaan lasketuksi kahdella tavalla, joista yksi on tämä nopeus kertaa aika ja toinen tapa on jakolaskulla paino/jakaja. Yksilöllisten annosmäärien jokaisessa ruudussa oleva lukema saadaan kahden eri laskutavan tuloksena. Tämän takia lukemia voi pitää luotettavina.

Taulukko esittää alkoholin palamisen normaalia tilannetta, jossa palamisnopeus on normaali eli 0,1 g/h/kg. Rivillä 24 tuntia nähdään yhdessä vuorokaudessa palavat vakioannosmäärät eri paino-luokissa eli 8 – 24 vakioannosta vuorokaudessa. Tällä rivillä maksimipromillet ovat 3,20 ja 3,64 ‰. Rattijuopumusuutisissa näkyy 5 ‰ lukemia suunnilleen viikoittain. Nämä menevät jo 30 tunnin ulkopuolelle.

Rattijuoppouden promillelukemaa 0,5 ‰ ei taulukossa näy, mutta se asettuu tuntien 3 ja 4 välille. Jos 0,5 promillen annosmäärät ja palamisajat halutaan taulukoida, niin naiselle ja miehelle pitää laittaa omat rivinsä. Naisella palamisaika olisi 3,3 tuntia ja yksilöllinen annosmäärä paino/36. Miehellä palamisaika olisi 3,75 tuntia ja annosmäärä paino/32.